Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • 700 millioner kroner til innovative prosjekter i Romania og Bulgaria

  Anne Line Kaxrud/Innovasjon Norge
  Denne uken lanseres 700 millioner kroner i EØS-midler til næringslivsprosjekter i Romania og Bulgaria. – Dette betyr store muligheter for norske bedrifter som ønsker å etablere samarbeid med rumenske og bulgarske selskaper, sier Eli Bleie Munkelien, direktør Business Partnerships i Innovasjon Norge.    

  Norske bedrifter kan ta del gjennom felles prosjekter med mottagerlandene. Fristen for prosjektforslag er i oktober, og prosjektene kan gjennomføres frem til 2024.

  – EØS-midlene er det viktigste eksport- og internasjonaliseringsprogrammet for norsk næringsliv med interesse for Romania og Bulgaria, sier Bleie Munkelien. 

  Støtten går til prosjekter innen grønn innovasjon, helse, hav og IKT. 

  Ni av ti anbefaler å benytte seg av EØS-midlene 

  Tilsammen fire milliarder kroner skal lyses ut under næringslivsprogrammer i 11 land i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa fra 2018 til 2020. Tidligere programmer har gitt gode resultater for norske bedrifter. 108 norske partnere deltok og mottok finansiering til sine prosjekter i årene 2014-2017. Ni av ti norske bedrifter som har deltatt, anbefaler ordningen, og vil delta igjen om anledningen byr seg. 

  – Dette er et fantastisk skussmål for EØS-midlene. Vi håper at mange flere norske bedrifter vil benytte seg av mulighetene denne gangen, sier Bleie Munkelien, og fortsetter, – Gjennom denne utlysningen er det tre ganger så mye penger til bedriftene som forrige programperiode. 

  Norske bedrifter kan søke på midlene - i samarbeid med lokale partnere 

  Leverandører av teknologi/produksjonsprosess, utviklere av teknologier/prosesser, leverandører av kompetanseheving og opplæring, eller interessenter i felles investeringer i produksjonsanlegg er i målgruppen for EØS-midlene. De første utlysningene vil støtte bedrifter som utvikler, tar i bruk eller kommersialiserer produkter eller tjenester innen digitalisering og grønn IKT, næringsutvikling knyttet til havrommet og helse- og velferdsteknologi.  

  Norske bedrifter kan ikke søke på midlene selv, men i samarbeid med en lokal partner i Romania eller Bulgaria. -Vi har en god partnerdatabase hvor norske selskaper kan søke etter partnere. I tillegg arrangerer vi flere matchmaking-møter, sier Bleie Munkelien. Neste ut er om sirkulærøkonomi under Oslo Innovation Week 26. september.   

  Fakta om EØS-midlene: 

  EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.  

  Innovasjon Norge forvalter midler blant annet i Romania og Bulgaria. Vi utlyser midlene, vurdere søknadene, tildele midler og følge opp prosjektene. Ikke minst skal Innovasjon Norge bidra til at flest mulig gode prosjekter får en norsk partner.