Bedriftsnettverk – utlysning av midler til nye 3-årige hovedprosjekter

 Thinkstock
Thinkstock
Bedriftsnettverksprogrammet åpner for å ta inn nye 3-årige bedriftsnettverksprosjekter i mars 2018. Vi inviterer derfor interesserte bedriftsgrupperinger til å søke. Søknadsfrist 15.03.18.

Utlysningen retter seg mot kommersielle strategiske samarbeidsprosjekter som har fokus på utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter i utlandet eller i Norge. Hensikten er å bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv. Programmet har opptak av nye prosjekter to ganger i året, i mars og september. Dette er den første utlysningen i 2018.

Søker oppfordres til å kontakte Innovasjon Norges distriktskontor for en samtale om prosjektet, finansieringsmuligheter og søkeprosessen - i god tid før søknad sendes inn. Det anbefales utarbeidet en prosjektskisse som grunnlag for diskusjon og uforpliktende tilbakemelding.

For spørsmål, kontakt:
Ottar Hermansen
Programleder Bedriftsnettverksprogrammet
E-post: ottar.hermansen@innovasjonnorge.no 

Les mer om programmet og utlysningen