Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bedriftsnettverk – utlysning av midler

  Søker oppfordres til å kontakte Innovasjon Norges distriktskontor for en samtale om prosjektet, finansieringsmuligheter og søkeprosessen.Thinkstock
  Bedriftsnettverksprogrammet åpner for å ta inn nye 3-årige hovedprosjekter i september 2018. Vi inviterer interesserte bedriftsgrupperinger til å søke nå.

  Utlysningen retter seg mot strategiske, kommersielle samarbeidsprosjekter som har fokus på utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter i utlandet eller i Norge.

  Hensikten er å bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv. Programmet har opptak av nye prosjekter to ganger i året; i mars og september. Dette er den andre utlysningen i 2018. 

  Søker oppfordres til å kontakte Innovasjon Norges distriktskontor for en samtale om prosjektet, finansieringsmuligheter og søkeprosessen – i god tid før søknad sendes inn. Det anbefales å utarbeide en prosjektskisse som grunnlag for diskusjon og uforpliktende tilbakemelding. 

  For spørsmål, kontakt Ottar Hermansen, programleder Bedriftsnettverksprogrammet, ottar.hermansen@innovasjonnorge.no 

  Mer informasjon om bedriftsnettverkprogrammet og utlysningen