Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2018

  Fire mennesker som holder diplom
  Bjertnæs og Hoel er vinneren av Bedriftsutviklingsprisen 2017. Fra venstre: Inger Solberg i Innovasjon Norge, Henrik Raastad-Hoel, Åsmund Bjertnæs og landbruks -og matminister Jon Georg Dale. Vidar Alfarnes
  Har du starta ei vellukka bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressursar? Då kan du vinne 300 000 kroner.

  Innovasjon Norge deler kvart år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidlegare Bygdeutviklingsprisen). Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.

  Vi søkjer bedrifter eller personar med næringsverksemd i basis i landbrukets og bygdenes ressursar. Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:


  • Berekraft, her under
  o Økonomisk resultat/lønsemd
  o Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet
  o Miljømessig som  utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp

  • Innovasjon/nyskaping