Disse tre konkurrerer om å bli årets kvinnelige teknologigründer

En felle som forebygger lakselus, neste generasjons gjødsel, og en digital plattform for læring. Finalistene til årets Female Entrepreneur utfordrer og innoverer innenfor havnæringen, landbruket og utdanning.

Finalistene til årets Female Entrepreneur f.v.: Grete Sønsteby i N2 Applied, Karoline Sjødal Olsen i Blue Lice, og Marit Linnebo Olderheim i Leap Learning. 

Finalistene til årets Female Entrepreneur f.v.: Grete Sønsteby i N2 Applied, Karoline Sjødal Olsen i Blue Lice, og Marit Linnebo Olderheim i Leap Learning. 

Foto: Charlotte Wiig

Gründerne Karoline Sjødal Olsen fra Blue Lice, Grete Sønsteby fra N2 Applied, og Marit Linnebo Olderheim fra Leap Learning konkurrerer om å bli årets Female Entrepreneur i New York 7. mars.

-I år har vi spisset prisen, og juryen har valgt ut tre kvinnelige teknologigründere som satser internasjonalt, utfordrer sin bransje, og jobber mot ett eller flere av FNs bærekraftmål. Norge har kvinnelige gründere som satser på løsninger som gjør en forskjell og som løser noen av verdens største felles utfordringer frem mot 2030. Det skal vi være stolte av, og de skal vi vise frem, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth.

Norge trenger flere kvinnelige teknologigründere

Mange av bedriftene som etableres i Norge og kan vokse inn i nye markeder er bygget på teknologiske løsninger. Men kun cirka én prosent av Norges teknologigründere er kvinner, ifølge Investinor.

-FNs bærekraftmål representerer også 17 forretningsmuligheter som det finnes dyktige, norske kvinnelige techgründere som kan svare på, og denne prisen løfter frem rollemodeller som viser at det faktisk er mulig, sier Traaseth.

Utdanning til flere, bærekraftig landbruk og ansvarlig matproduksjon

Karoline Sjødal Olsen (25) fra Drammen i Buskerud er medgründer og daglig leder i Blue Lice AS, som holder til i Stavanger. Bedriften utvikler en løsning som gjør det mulig å tiltrekke, fange og begrense lakselus – før den angriper fisken. Lakselus er et stort problem i oppdrettsnæringen, og hvert år bruker næringen nærmere 10 milliarder kroner på problemet. Blue Lice har utviklet en av få løsninger som bruker en forebyggende metode i stedet for behandling.

Grete Sønsteby (57) fra Krødsherad i Buskerud er medgründer og daglig leder i N2 Applied. Bedriftens mål er å sette husdyrbønder i stand til å produsere egen nitrogengjødsel på gården, noe som både er lønnsomt for bonden og reduserer klimagassutslipp for samfunnet. Kunstgjødsel produseres i dag fra kull og fossil gass, og N2 erstatter kunstgjødsel med et produkt som er fremstilt av husdyrmøkk, og som produseres ved hjelp av biogass, vind- eller solkraft og luft. N2 Applied har hovedkontor i Oslo og testsenter i Svene utenfor Kongsberg.

Marit Linnebo Olderheim (46) er fra Helgelandskysten i Nordland, men har vokst opp i Kristiansand. Hun er gründer og daglig leder i Leap Learning, som jobber med en digital utdanningsmetode som hjelper barn med å lære uansett hvem og hvor de er i verden. Bedriften har rettet seg spesielt mot utviklingsland, og gjør klasserommet om til en digital læringslab ved å kombinere bruken av mer enn 200 ulike apper og konkrete, fysiske oppgaver. Løsningen kan fungere både med og uten lærer, for ulike nivåer, og uten nettilgang. I dag er plattformen i bruk i 12 land, og de norske appene hadde mer enn 80 000 nedlastninger på App Store i fjor. Leap Learning holder til i Asker i Akershus.

Utfordres i det amerikanske markedet

Årets pris flyttes for første gang ut av Norge og til New York, og deles ut av H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit 7. mars. Målet er å utfordre finalistene i møtet med et nytt marked, og inspirere flere kvinnelige gründere til å satse internasjonalt. Før utdelingen skal de gjennom et intensivt tre-dagers kompetanseprogram der de skal øve på å presentere seg og sine produkter for investorer, bygge et internasjonalt nettverk, og lære om etablering i nye markeder. 

Vinneren får i tillegg delta på Entrepreneurial Marketing, et to-ukers kompetanseprogram i regi av Innovasjon Norge i New York.

Hyller kvinnelige gründere på Kvinnedagen 8. mars

De tre norske finalistene er også selvskrevne deltakere på Innovasjon Norges arrangement i New York 8. mars om kvinnelig entreprenørskap og finansiell inkludering. Gründere, investorer, ledere, endringsagenter, politikere og innovatører samles for å diskutere hvordan ny teknologi kan gi kvinner bedre tilgang til å spare, låne og tjene penger, og dermed styrke kvinners selvstendighet, sikkerhet og evne til å starte egen bedrift. Her får finalistene mulighet til å møte representanter for blant annet Verdensbanken, UN Women, Nordisk Ministerråd, Human Rights Foundation, og store globale bedrifter som SAP, MasterCard og Citigroup. 

For mer informasjon:

Julie Ryland, Julie.Ryland@innovasjonnorge.no, +47 48 11 19 75

FAKTA OM FINALISTENE

Marit Linnebo Olderheim, Leap Learning, Buskerud

Marit Linnebo Olderheim er gründer og daglig leder av Leap Learning (som nylig har skiftet navn fra Alphabet King). Leap Learning er en ny utdannelsesmetode som bruker læringsteknologi for å hjelpe barn å lære uansett hvem eller hvor de er i verden. Det er en skalerbar løsning på utdanningsproblemet for grunnopplæring i utviklingsland, og appene brukes også av skoler i Norge. Dette gjøres ved bruk av konseptet Leap Learning Labs som kombinerer bruken av 200 spesialutviklede apper med konkreter fysiske oppgaver.

Løsningen gjør at barna får lære i sitt tempo, på sitt nivå, og at de får føle mestring. Konseptet kan brukes både med og uten kvalifiserte lærer, og fungerer også uten internettilgang, noe som er viktig for mange brukergrupper. Løsningen er et komplett digital og fysisk læringssystem som kan brukes av både skoler, hjelpeorganisasjoner, myndigheter og privatpersoner som vil benytte seg av muligheten for hjemmeundervisning. Leap Learning er i bruk i 12 land, blant annet Uganda, Gambia, Somalia og India, og utvider til flere land i februar 2018. Løsningen brukes også av rundt 200 skoler i Norge, og de norske appene hadde mer enn 80 000 nedlastninger på App Store i 2017. www.leaplearning.no

Grete Sønsteby, N2 Applied, Oslo og Buskerud

Grete Sønsteby (57) er medgründer og daglig leder i N2 Applied og N2 Agri. Forretningsideen er å gjøre det mulig for husdyrbønder å selv produsere sin egen gjødsel til en lavere kostnad og med lavere miljøgassutslipp. I dag produseres kunstgjødsel fra fossil gass, og N2 sin løsning gjør det mulig å produsere gjødsel ved hjelp av husdyrmøkk som tilsettes nitrogen. Nitrogenet bindes direkte fra luft på gården der maten produseres.

I samarbeid med kjemikere og fysikere har selskapet utviklet en plasmareaktor på størrelse med et kjøleskap som bonden kan plassere på gården sin, og som kan drives av en av de energiformene som mange av dagens bønder allerede har installert. Selskapets første testreaktor ble installert på en svinegård med 95.000 gris i Danmark i fjor. Neste testreaktor installeres i Nord Irland i mars og i Sør Afrika i juni. Verdensmarkedet for gjødsel er i følge Sønsteby på 50 milliarder dollar, og N2 Applieds ambisjon er å ta veksten i markedet som er på cirka 1,5 prosent årlig. Selskapet har hentet 22 millioner kroner i ekstern egenkapital og er i markedet for å hente ytterligere 25 millioner kroner. www.fusionfarming.com

Karoline Sjødal Olsen, Blue Lice, Stavanger

Karoline Sjødal Olsen (25) er medgründer og daglig leder i Blue Lice, som innoverer oppdrettsnæringen ved å forebygge lakselus i stedet for å behandle. Bedriftens mål er å bli verdensledende innenfor lakselusforkjempelse.

Lakselus er lakseoppdrettsnæringens største problem og koster ifølge Blue Lice 10 milliarder kroner årlig. Blue Lice sin teknologi skal forhindre lusen fra å angripe laksen ved å benytte de samme naturlige og biologiske faktorer som lakselusen bruker for å finne sin laksevert. Målet er at den i stedet velger fellen.

Systemet blir installert på merdene på anlegget til oppdretteren og vil passivt begrense lakselusen slik at oppdretteren unngår behandling som fører til dårligere fiskevelferd, gjør fisken svakere, mer sårbar for sykdom, og begrenser vekst. Olsen startet selskapet mens hun tok en mastergrad i Marin Teknikk på NTNU, og leder nå teamet på totalt fire personer. Siden oppstarten har de blant annet mottatt 2 millioner kroner i investeringer fra Petter Stordalen. Selskapet forventer å omsette 200 fellesystem i 2018 og satser globalt. www.bluelice.no