Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Forprosjekter bioøkonomi – utlysning

  Getty Images
  Ser du nye muligheter innen foredling av bioressurser? Trenger du ekstra kapasitet eller bistand for å bekrefte potensial og lønnsomhet? Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser nå ut fire millioner kroner til forprosjekter innen foredling av bioressurser.

  Som et bidrag til å realisere den nasjonale bioøkonomistrategien, lyser vi ut midler til forprosjekter innen foredling av bioressurser. Bioressurser omfatter her alle typer fornybart råstoff, inkludert primærproduksjon fra hav, land eller skog, restråstoff eller avfallstrømmer. Foredlingsprosessene kan omfatte alle typer teknologi.

  Utlysningen har som mål å stimulere industrialisering av nye produksjonsprosesser. Prosjektene vil vurderes ut fra innovasjonsgrad, bærekraft og prosjektets mulighet for verdiskaping i Norge.

  Vi oppfordrer spesielt til prosjekter som har behov for teknoøkonomisk analyse (TEA). Et fokus på teknoøkonomiske forhold er viktige på alle stadier av et FoU prosjekt. TEA vil typisk omfatte vurdering av energi og massebalanse, omsetningshastighet og utbytte. Dette gir viktig input til fremtidig kapitalbehov, råstoffmengde og driftskostnader. En preliminær TEA er derfor et viktig element når bedriften skal prioritere nye prosjekter. I en tidlig FoU fase vil en forståelse av kostnadsdrivere og teknisk forhold bidra til bedre innretning av forskningsinnsatsen. Videre vil TEA kunne optimalisere teknisk design og dermed gi høyere sannsynligheten for å lykkes ved oppskalering og kommersiell drift.


  Kontaktpersoner i Innovasjon Norge:

  Ole Jørgen Marvik, ole.jorgen.marvik@innovasjonnorge.no, 911 95 876
  Mona Raa Ravndal, mona.raa.ravndal@innovasjonnorge.no, 22 00 29 30