• EN
 • Logg inn
 • Holder fisken kald med kjøleanlegg

  Båten M/S Sofie har allerede installert Proff Kuldes miljøvennlige kjølesystem. På sikt er målet å eksportere produktet til utlandet.  Proff Kulde AS
  Båten M/S Sofie har allerede installert Proff Kuldes miljøvennlige kjølesystem. På sikt er målet å eksportere produktet til utlandet. Proff Kulde AS
  Freongass og ammoniakk er miljøskadelige kjemikalier som tradisjonelt har vært brukt i kjøleanlegg. Proff Kulde AS har utviklet en fordamper som bruker CO2 som kuldemedium, for å kunne levere mer miljøvennlige kjøleanlegg for fiskefartøy. 

  De siste årene har myndighetene innført strenge reguleringer for bruken av tradisjonelle kuldemedier, som freon og ammoniakk. Derfor velger stadig flere å gå over til systemer som benytter CO2 i stedet.  

  – CO2 som kuldemedium er betraktelig mer klima- og miljøvennlig enn de gamle alternativene, og farene ved et eventuelt utslipp er betydelig redusert, forklarer Lasse Pedersen, økonomiansvarlig i Proff Kulde. 

  Et RSW-anlegg (refrigerated sea water-anlegg) er et kjølesystem som bruker sjøvann for å holde fisk og annen fangst kald om bord på fiskebåter inntil den blir levert på land.

  Konkurrentene benytter fordampere som historisk sett ble utviklet for olje og gassindustrien, men Proff Kulde har utviklet en løsning som egner seg bedre for kuldebransjen. Det nye RSW-anlegget tar mindre plass og er rimeligere både å produsere og drifte. 

  – Vi så at de eksisterende løsningene ikke var optimalt tilpasset bransjen og ønsket å gjøre noe med det, sier Pedersen. 

  Dette betyr at mindre fiskefartøyer, som tidligere ikke har hatt muligheten, nå også kan installere et miljøvennlig RSW-anlegg. Det åpner opp for et nytt marked og sørger for at en større del av fiskeflåten får bli med på det grønne skiftet.  

  – Ved å gjøre det mulig for mindre fiskefartøy å installere RSW-anlegg senker vi utslippene av klimagasser. Båtene kan være på sjøen i lengre perioder og slipper å kjøre frem og tilbake. De kan fiske mer effektivt og bruke mindre drivstoff, sier Pedersen.

  Kommer på markedet i 2019

  To fartøy har allerede installert Proff Kuldes RSW-anlegg med gode resultater. 

  – Nå gjelder det å få produktet etablert ute i markedet. I år skal vi jobbe med synliggjøring og kampanjer og til neste år håper vi at vi er kommet godt i gang med salg og leveranser, sier Pedersen.

  Proff Kulde fikk både tilskudd og lån fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Det ga dem mulighet til å teste ut om løsningen ville fungere i praksis. 

  – Midlene fra Innovasjon Norge har betydd alt, uten dem hadde ikke prosjektet vært mulig å gjennomføre. Før vi kunne levere et demoanlegg til pilotkunden måtte vi teste ut hypotesene våre. Pengene fra Innovasjon Norge ga oss tid til å utvikle anlegget og ikke minst ta et steg i en grønn retning, noe jeg tror vil bli avgjørende for virksomheten vår i årene som kommer, utdyper han. 

   

  Kontaktperson i bedrift:

  Lasse Pedersen
  lasse.pedersen@proffkulde.no
  M: 952 31 210

  Kontaktperson i Innovasjon Norge:

  Bjarthe Vedvik
  bjarthe.vedvik@innovasjonnorge.no
  M: 959 34 869