Norske gründere konkurrerer i anbudsprosess hos UN Women

Blockbonds deltar i en simulering hos FN-organisasjonen UN Women i New York idag. Gründerbedriften skal demonstrere hvordan blokkjedeteknologi kan gi flere mennesker tilgang til finansielle tjenester.

Blockbonds deltar i en "live" innkjøpsprosess hos UN Women i New York. Foran f.v. Jens Glasø, Caroline Rusten, Elisabeth Fosseli Olsen. Bak f.v. Sebastian Hagman , Magne Fretheim, Sindre Glasø. 

Blockbonds deltar i en "live" innkjøpsprosess hos UN Women i New York. Foran f.v. Jens Glasø, Caroline Rusten, Elisabeth Fosseli Olsen. Bak f.v. Sebastian Hagman , Magne Fretheim, Sindre Glasø. 

Foto: Emilie Skogvang

Blockbonds er et av syv internasjonale teknologiselskap som deltar i konkurransen om en innkjøpsavtale med UN Women. De beste løsningene går videre i anbudsprosessen, og et eller to av selskapene får pilotere løsningen sine i felt før en vinner blir kåret.

-Dette er en unik mulighet til å vise frem norsk teknologi som kan gjøre en forskjell globalt og bidra i humanitære prosesser. Blockbonds demonstrerer at norske gründere har forutsetningene for å konkurrere i dette markedet, sier Elisabeth Fosseli Olsen i Innovasjon Norge.

Teknologi som gjør en forskjell

To milliarder mennesker i verden har liten eller ingen tilgang til banktjenester. Mangelen på tilgang gjør at færre deltar i økonomien og bidrar til ulikheter.

Blockbonds opererer i dag gjennom samarbeid med flere større banker i en rekke land, primært i Afrika og Asia, hvor tilgangen til banktjenester er lav. Ved å bruke blokkjedeteknologi har Blockbonds utviklet et betalingssystem der flere får delta i den digitale økonomien og kan spare penger, utføre betalinger og investere på en åpen og sikker måte. Teknologien vil også kunne brukes av mennesker på flukt som skal motta penger eller har behov for tilgang til tjenester og produkter, lagring av personlige opplysninger og en digital identitet.

-Vi tror at blokkjedeteknologi kan bidra til å effektivisere og forenkle mange av de typiske situasjonene som flyktninger møter, som for eksempel det å komme til et nytt sted, registrere identitetspapirer, få tildelt et bosted, søke jobb i en flyktningeleir eller kjøpe et måltid. Simuleringen i dag demonstrerer løsningene i praksis, og det er fantastisk å se hvilke muligheter dette åpner opp. Jeg er imponert over selskapene, men også over hva dette prosjektet har resultert i på relativt kort tid, sier Caroline Rusten, leder for den humanitære seksjonen hos UN Women.

-En unik lærings- og nettverkingsarena

UN Women og Innovasjon Norge inngikk en samarbeidsavtale i Trondheim i fjor, og simuleringen i New York er et nytt ledd i partnerskapet. Det første prosjektet var et innovasjonsmaraton der norske gründere skulle utforske hvordan blokkjedeteknologi kan hjelpe mennesker på flukt. Blockbonds var et av selskapene som fikk møte UN Women og presentere sin bedrift, og åtte måneder senere er de på plass i New York.

-De fleste nordmenn forbinder nok fortsatt «blockchain» med bitcoin, men teknologien er så mye mer enn det. Den endrer måten vi gjennomfører transaksjoner på, noe som kan ha stor betydning for hvordan organisasjoner som UN Women jobber. Humanitær innovasjon er et stort marked der flere norske gründere har kompetansen og ressursene til å komme på banen. Den sjansen bør de ta, sier Magne Fretheim, teknologidirektør i Blockbonds.

Diwala og Vipicash får også internasjonal oppmerksomhet

Fintech-selskapene Diwala og Vipicash ble startet etter at de deltok på Innovasjon Norges hackathon i mai fjor, og deltar på arrangementet hos UN Women som ressurser. Deretter fortsetter begge oppstartbedriftene uken i New York med hospitering hos Unicef Innovation, hvor de skal dele erfaringer og bidra inn i nye innovasjonsprosesser.

Kontakt: Julie Ryland, + 47 481 11 975, julie.ryland@innovasjonnorge.no