Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Hvordan tiltrekker du de smarteste hodene til din oppstartbedrift?

  Charlotte Wiig/Innovasjon Norge
  Oppstartbedrifter er avhengig å få tak i de smarteste og mest kreative problemløserne for å bygge et sterkt team. I dag lanserte Innovasjon Norge og Seema en ny guide til hvordan gründere kan rekruttere og beholde talenter som bidrar til vekst.

  I dag er kunnskap og kreativitet de viktigste innsatsfaktorene i mange virksomheter – ikke minst i gründerbedrifter.  Det er skarp konkurranse om de smarte hodene.  Men hvor finner du disse hodene, hvordan beholder du dem, og hvordan bruker du deres kompetanse for å oppnå vekst? Disse spørsmålene prøver den nye guiden som Innovasjon Norge har laget i samarbeid med mangfoldeksperter i Seema å besvare.

  -Vi så et behov for å gi gründere råd om hvordan de kan bygge og lede team som kan øke innovasjonen og verdiskapingen i selskapet. Når bedriften vokser er det enklest å lete etter nye ansatte blant folk som har samme kompetanse, personlighet og bakgrunn som deg selv. Men skal selskapet utvikle nye ideer og etablere seg i nye markeder kan det være begrensende at personene i teamet er for like, sier Siv Isabel Eide, ansvarlig for mangfold i Innovasjon Norge. 

  Ulike erfaringer og kompetanse kan gi vekst

  Blant annet McKinsey har dokumentert at selskaper som har et mangfold når det gjelder kjønn, alder, kompetanse og kulturell bakgrunn har et annet tilfang av ideer og perspektiver enn bedrifter som er mer homogene. Mangfoldige virksomheter har også bedre forutsetninger for å utvikle løsninger som treffer kundenes behov.

  -Når du ansetter bør du ta utgangspunkt i selskapets strategi, og være bevisst på hva slags kompetanse du trenger. For gründere med globale vekstambisjoner er det vesentlig å få tilgang til personer som kjenner markedet, språket og forretningskulturen selskapet skal inn i og som kan bidra til å åpne dører, påpeker Eide.

  Guiden inneholder blant annet råd om hvordan du skal unngå at egne fordommer begrenser deg i jakten på nye ressurser, og hva du må være bevisst på i intervjuer og stillingsannonser.

  -Lettere å øke mangfoldet med ansatt nummer åtte enn nummer 80

  Åste Einn er medgründer av Payr, et fintechselskap som har jobbet bevisst og over tid for å tiltrekke seg og beholde talenter med ulike erfaringer og bakgrunn.

  -Norske selskaper ser nok i økende grad de potensielle fordelene med mangfoldige team, men det kan være krevende å vite hvordan man kan jobbe strategisk med rekruttering for så å omsette mangfoldet til bedre resultater, sier Einn.

  -Hvilket mangfold din bedrift har behov for i fremtiden er essensielt for å avdekke og implementere en strategi med konkrete tiltak. Også små bedrifter bør ha en strategi. Da blir det lettere å bevisst rekruttere mangfold og tørre å rekruttere utenfor komfortsonen. Som gründere har dere fortrinnet av å bygge en inkluderende og lærende kultur helt fra starten. Benytt den muligheten, oppfordrer Loveleen Rihel Brenna fra Seema.

  Kontakt:

  Siv Isabel Eide, 932 45 247, siv.isabel.eide@innovasjonnorge.no 

  Les guiden her