Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Oslo skal arrangere verdens mest prestisjefylte trekonferanse

  Fv: Anders Q. Nyrud ved NMBU, Kristine Nore i Splikon og Krister Moen i Innovasjon Norge.Knut Werner Lindeberg Alsén
  Norge gikk av med seieren om å arrangere verdens mest prestisjefylte konferanse for ingeniørvitenskap i tre i 2022. 

  - Det er en stor glede å få World Conference on Timber Engineering (WCTE) til Oslo i 2022, sier initiativtaker Kristine Nore, som er forskning og utviklingssjef ved Splitkon. 
   
  Seks land deltok i konkurransen om den anerkjente konferansen. WCTE er verdens ledende forskningsforum og det mest prestisjefylte internasjonale arrangementet innen trekonstruksjoner. Konferansen holdes annen hvert år i ulike verdensdeler og hvert sjette år i Europa. Konferansen er en viktig møteplass for forskere, ingeniører, arkitekter, entreprenører, myndigheter, leverandører og produsenter. I 2022 er det Oslo sin tur å arrangere den anerkjente konferansen. Innovasjon Norge har delfinansiert utviklingen den norske søknaden.   

  Viktig for fagmiljøet
  – Konferansen gir oss en fantastisk anledning til å samle hele det norske akademiske miljøet slik at vi kan bygge opp et enda sterkere nasjonalt fagmiljø innen tre. Vi skal benytte denne anledningen til å utvikle det norske miljøet. Arrangementet blir en katalysator for å definere hva vi er og skal være gode på i Norge og dyrke det bedre, sier Nore.  
   
  - Denne konferansen vil gi oss muligheter på mange plan, både internt på universitetene og forskningsinstituttene og på et overordnet nasjonalt plan. Jeg håper også at konferansen inspirerer mange unge til å velge studier som er relevante for norsk treindustri, sier professor Anders Q. Nyrud ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som er vertsinstitusjon for konferansen på vegne av de ledende forskningsmiljøene innen trebygg. 


   
  Et unikt utstillingsvindu 
  Innovasjon Norge har gjennom oppdrag fra Landbruks og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hatt en målrettet satsing på innovativ bruk av tre.   
   
  - Det at Norge har vunnet konkurransen om å arrangere WCTE vil bety svært mye for en vekstnæring med mål om både økt verdiskaping og bidrag til store reduksjoner av klimagassutslipp, sier Krister Moen, seniorrådgiver innen skog og bioøkonomi i Innovasjon Norge. 

  Verden etterspør i økende grad bærekraftige løsninger for konstruksjoner, og den norske kompetansen i bruk av tre kan bli en verdifull eksportvare. At Norge blir vertsnasjon for verdens mest prestisjefylte trekonferanse gjør at Norge få et unikt utstillingsvindu og internasjonale partnere i bransjen. 

  - Arbeidet frem mot å være vertsnasjon i 2022 vil samle næringen og skape et sterkt samarbeid om felles mål. Vi ser frem til å bidra med å skape de gode arenaene og utnytte dette fantastiske mulighetsvinduet for norsk byggenæring – og ikke minst norsk skog- og trenæring, sier Moen i Innovasjon Norge. 

  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med professor Anders Q. Nyrud i spissen, står som vertsinstitusjon bak søknaden sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS), OsloMET, NIBIO, Treteknisk, Splitkon og VisitOslo.