Signeringspennen gikk varm i Kina

Statsbesøket til Kina var en viktig døråpner for norske bedrifter som satser i Kina. I løpet av uken ble rundt 40 avtaler signert mellom norske og kinesiske aktører, hovedsakelig blant næringslivsaktører. Dette innebærer enda tettere samarbeid mellom Kina og Norge innen områder som shipping, digitalisering, sjømat, luftfart og helse.

DNV GL signerte tre avtaler i Kina. Her fra signeringen i Shanghai.

DNV GL signerte tre avtaler i Kina. Her fra signeringen i Shanghai.

Foto: Tom Hansen

Fakta

  • Signeringene er en del av næringslivsdelegasjonen som finner sted i forbindelse med kongeparets statsbesøk til Kina.  
  • Rundt 320 representanter fra norsk næringsliv deltok i delegasjonen.
  • Næringslivsdelegasjonen fant sted i Beijing og Shanghai, 15. - 19. oktober 2018.
  • Innovasjon Norge har to kontorer i Kina med 12 ansatte fordelt mellom Beijing og Shanghai.

– Dette er den største norske næringslivsdelegasjonen til et annet land noensinne. Den store bredden i disse avtalene viser at Norge nå også er kjent for veldig mye mer enn laks i Kina. Avtalene er viktige for norske bedrifter og viser at våre to sofistikerte økonomier har stadig mer gjensidig nytte av hverandre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Signeringene var en del av næringslivsprogrammet i Kina i forbindelse med kongeparets statsbesøk. Rundt 1300 kinesiske og 320 norske næringslivsrepresentanter deltok på delegasjonen som ble organisert av Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet

– Statsbesøket legger grunnlaget for at flere vekstnæringer i Norge treffer det enorme kinesiske markedet, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.  

-Åpner dører til topps

Ett selskap som er enige i det er Dignio, helseteknologiselskapet som tilbyr digital oppfølging av pasienter. De skrev under en rammeavtale med Yifang Group med estimert verdi på 120 millioner kroner.

– Statsbesøket åpnet opp dørene helt til topps i det kinesiske selskapet, og gjorde at avtalen gikk gjennom langt fortere enn vanlig, sier Lars Dahle, grunnlegger og administrerende direktør i Dignio.  

Eksport og samarbeid

Kina har doblet økonomien hvert syvende år de seneste tiårene, og er i dag verdens nest største økonomi. Dette innebærer store muligheter for norske selskaper.

– Kina er et potensielt stort marked for eksportbedrifter, men vi må ikke glemme mulighetene vi har for samarbeid. Et godt eksempel er itslearning, som inngikk en avtale med kinesiske TRACEBoard Technology for å lage en læringsplattform basert på norsk pedagogikk med kinesisk innhold for det kinesiske markedet, påpeker Traaseth. 

Flere bilaterale avtaler

I tillegg til de næringslivsrelaterte avtalene ble flere bilaterale avtaler signert, inkludert en mellom Innovasjon Norge og den handelsfremmende organisasjonen CCPIT. Avtalen skal bidra til å fremme handel mellom Norge og Kina, og inkluderer blant annet mål om å bidra til bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.

 

+ Dette er avtalene som ble skrevet under i Beijing som del av næringslivsprogrammet:

+ Dette er avtalene som skrevet under i Shanghai som del av næringslivsprogrammet: