Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Smarte Bodø vant støtte til innovasjonspartnerskap

  Direktør i Innovasjon Norge Ketil Lundgaard, direktør i Innovasjon Norge Nordland Monica Ahyee og rådmann i Bodø kommune Rolf Kåre Jensen, spesialrådgiver i Innovasjon Norge Inger Teigstad, prosjektleder for leverandørutviklingsprogrammet Maiken Nilsen Stensaker, kommunaldirektør Tove Buschmann-Rise i utbygging- og eiendomsavdelingen, prosjektleder Thomas Schulzki og kommunaldirektør Knut Hernes i teknisk avdeling i Bodø kommune. Aleksander Ramberg/Bodø kommune
  Bodø kommune inngår innovasjonspartnerskap og får finansiering og støtte fra Innovasjon Norge i sitt arbeid med Smart Bodø-satsingen. 

  Tre prosjekter innen smarte byer, vedlikehold og bygging av broer, samt klimagassreduksjon i grunnarbeider har mottatt støtte fra Innovasjon Norge. Prosjektet innen smarte byer skal drives fram av Bodø kommune. 

  De to andre vinnerne er: samarbeid mellom Statens Vegvesen, Statsbygg og Bane Nor som skal jobbe med klimagassreduksjon, og Møre og Romsdal fylkeskommune med et prosjekt vedrørende broer. 

  – Vi har mottatt svært mange spennende søknader, men disse tre prosjektene utmerket seg. Vi tror det videre arbeidet vil utløse nyskapende løsninger på utfordringer både her hjemme og globalt, sier direktør for privat og offentlig innovasjon i Innovasjon Norge, Ketil Lundgaard.

  Viktig steg

  – Vi er selvsagt fornøyde med å vinne fram i konkurransen, og det passer godt inn i strukturen til Smart Bodø-satsingen. Vi er svært glade for både midlene og ikke minst all den gode kompetansen vi får tilgang på, sier Knut Hernes, kommunaldirektør i teknisk avdeling i Bodø kommune.

  Han omtaler dette som et todelt prosjekt. 

  – Vi mener dette bidrar til at vi som kommune tar et viktig steg for å kunne tilby våre innbyggere enda bedre tjenester for framtida, sier Hernes og fortsetter: 

  – Samtidig er dette et prosjekt som skal stimulere næringslivet til utvikling og forhåpentligvis også nyetableringer og nye arbeidsplasser. 

  Banebrytende innovasjon 

  Målet er at prosjektene skal bidra til å løse fremtidens samfunnsutfordringer på nye og banebrytende måter. 

  – Norge trenger flere nye løsninger på behov og utfordringer i offentlig sektor. Vi trenger mer radikal og banebrytende innovasjon som løser oppgavene på helt nye måter og finner løsninger på tvers av profesjoner og etater, sier Monica Ahyee, direktør i Innovasjon Norge Nordland. 

  – Vi kaller arbeidsmetoden i disse prosjektene «innovasjonspartnerskap». Gjennom denne formen for samarbeid kan norske bedrifter og offentlige etater både skape nye og bedre løsninger for offentlige oppgaver, og skape nye arbeidsplasser og verdiskaping. En vinn-vinn situasjon, sier hun. 

  Stor interesse fra hele landet 

  Dette er den andre runden med utlysning for innovasjonspartnerskap og interessen er stor. Tilsammen mottok Innovasjon Norge 25 søknader fra offentlige aktører som er på jakt etter helt nye løsninger på noen av sine største utfordringer. 

  – Vi kunne finansiert mange flere prosjekter, men vi hadde 35 millioner til rådighet denne gangen. Tre svært spennende prosjekter har vunnet frem og skal nå utvikle fremtidens løsninger for det offentlige, forklarer Lundgaard.

  Vinnerne mottar finansiering fra Innovasjon Norge, støtte i prosessen og kompetanse både fra Innovasjon Norge, Direktoratet for forvaltning og IKT og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

  – Vi i Innovasjon Norge Nordland er veldig glade for at Bodø kommune har nådd opp i den harde konkurransen, og ser frem til å jobbe sammen med kommunen og næringslivet, sier Ahyee.

  Mer om innovasjonspartnerskap