Tilskudd til miljøvennlige transportløsninger

Hvordan kan norsk næringsliv utnytte potensialet i transportsektoren? Pilot-T er et tilbud til norske bedrifter om å bidra i utviklingen av ny teknologi og nye løsninger til nytte for transportsektoren. Nå kan du søke om midler til nye prosjekter.

Ingen søknadsfrist. Søknader vil bli behandlet løpende i 2018 inntil avsatt beløp på 25 mill. kroner er oppbrukt.

/link/d02d274e683b4df7b70bf29d81f40c3d.aspx
Foto: Thinkstock

Norsk næringsliv har et stort potensial knyttet til omstilling i transportsektoren, og Pilot-T skal bidra til at ny teknologi raskere blir tatt i bruk. Ordningen skal sikre bedre samspill og kunnskapsoverføring mellom forskning og næringsliv.

Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Forskningsrådet lyser ut inntil 40 mill. kroner til innovasjonsprosjekter som bidrar til at ny teknologi tas raskere i bruk. Dette er prosjekter hvor bedrifter og forskningsmiljøer samarbeider om resultatene som gir økt verdiskaping for bedriften.

Les mer om Forskningsrådets utlysning 

Innovasjon Norge har satt av inntil 25 mill. kroner til innovasjonsprosjekter i utvikling- og demonstrasjonsfasen.  Disse prosjektene er forbi forskningsstadiet og handler om å ta i bruk kunnskap i utvikling av nye løsninger, produkter og systemer.  Norske bedrifter i alle størrelser og gründere over hele landet kan søke. 
 
Ingen søknadsfrist. Søknader vil bli behandlet løpende i 2018 inntil avsatt beløp på 25 mill. kroner er oppbrukt.

 

Har du spørsmål til denne utlysningen fra Innovasjon Norge, ta kontakt med :
Tor Mühlbradt, Innovasjon Norge,  tlf 95 85 85 99
Marianne Tonning Kinnari, Innovasjon Norge, tlf 977 49 892