Vil hjelpe kriserammede bønder

 Thinkstock
Thinkstock
Innovasjon Norge ønsker å lette situasjonen for de mange bøndene som nå er rammet av tørke.

– Vi har stor forståelse for den vanskelige situasjonen og bekymringen til bøndene, sier Inger Solberg, direktør for bærekraftdivisjonen i Innovasjon Norge.

Bøndene er gode og viktige kunder for Innovasjon Norge. For å gjøre en krevende situasjon litt lettere for bøndene, stiller Innovasjon Norge seg nå positiv til å vurdere avdragsutsettelse på lån. 

I store deler av Sør-Norge er det meldt om store tørkeskader og sterkt reduserte avlinger. Både for næringen og for den enkelte bonden er det snakk om betydelige tap.

– Ta kontakt med ditt distriktskontoret så raskt som mulig dersom du får økonomiske problemer knyttet til dette. Jo tidligere Innovasjon Norge kommer inn i bildet, desto lettere er det å finne gode løsninger for den enkelte, sier Solberg. 

Her er våre kontorer i Norge