Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • 100 millioner kroner til offentlig-privat innovasjonssamarbeid

  To hender som fist-bumper

  14 prosjekter i regi av kommuner, helseforetak og direktorater får nå tilsammen 100 millioner kroner for å løse store samfunnsutfordringer. Pengene går til innovasjon og nye løsninger i samarbeid med private bedrifter.

  Fire av prosjektene skal gi en tryggere og mer effektiv vannforsyning, men også håndtering av snø i innlandet, og videooverføring ved nødsamtaler får pengestøtte (se oversikt nederst i saken). Fem av prosjektene får tildelt mellom 10 og 14 millioner kroner. I tillegg får ni prosjekter 250 000 kroner hver til å gjennomføre forprosjekter.

  Betydelig behov

  Offentlig sektor står ovenfor flere store utfordringer der det er betydelig behov for forskning og innovasjon. Samtidig representerer de nasjonale og globale samfunnsutfordringene et stort markedspotensial for næringslivet. 

  Etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet har Innovasjon Norge og Forskningsrådet gått sammen om å finansiere to ulike former for innovative offentlige anskaffelser – innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Prosjektene som er valgt skal på sikt komme hele landet til gode.

  -Her ser vi at det offentlige tenker nyskapende og smart når de skal utvikle nye løsninger for fremtiden. Det er nettopp det vi trenger når vi skal løse store samfunnsutfordringer. Derfor er det viktig at det offentlige satser på forskning og innovasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

  – Som stor innkjøper kan offentlig sektor gjennom innovative anskaffelser og innovasjonspartnerskap levere nyskapende tjenester i samarbeid med privat sektor. Det kan gi gode løsninger for små og store kommuner, både i byene og i distriktene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

  Stor interesse

  Da fristen for å søke gikk ut i vår lå det 56 søknadsskisser fra hele landet til vurdering. Etter flere evalueringsrunder er det nå 14 utviklingsprosjekter som altså får midler til å gjennomføre slike innovasjonspartnerskap. 

  Det er tredje gang det lyses ut og tildeles midler til innovasjonspartnerskap. Ni slike prosjekter pågår fortsatt etter å ha fått støtte i 2017 og 2018. Nytt i år er at det også tildeles midler til såkalte før-kommersielle anskaffelser.

  I tillegg til den økonomiske støtten vil de utvalgte prosjektene også få rådgiving og kompetanse fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Finansieringen skal i hovedsak gå til å dekke leverandørenes utviklingskostnader. De offentlige aktørene må selv stille med ressurser til å gjennomføre samarbeidet.