Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Betydelig økt investeringstakt i tidlig fase

  170 norske selskaper har fått kapital i en kritisk fase gjennom presåkornfondet. Betydelig kapital fra private investorer er investert i selskapene sammen med presåkornkapitalen. Fondet bør videreføres, viser en ny rapport fra Menon Economics.

  Rapporten viser at ordningen er relevant og kostnadseffektiv. 60 prosent av selskapene sier at de har vokst raskere på grunn av presåkornfondet.

  - Mange spennende selskaper har overlevd og skutt fart gjennom denne ordningen. Vi har fulgt selskapene helt siden presåkornfondet ble etablert for fire år siden, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

  Eksempler på selskaper som har fått egenkapital gjennom ordningen er No Isolation, ReMarkable, Applied Autonomy, Joymo og Wavefoil.

  Innovasjon Norge har investert 180 millioner kroner gjennom presåkornfondet – noe som er matchet med hele 650 millioner kroner fra private investorer. Kravet er at private skal stå for 50 prosent av investeringene, men nesten 80 prosent av kapitalen har kommet fra private. Samtidig har selskapene fått aktive eiere som har bidratt med kompetanse i den kritiske fasen.

  - Mange innovative bedrifter sliter med å finne finansiering, spesielt i tidlig fase. Ordninger som dette kan bidra til å gjøre investormiljøene mer tilgjengelige for unge bedrifter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

  Tilgangen til vekstkapital er en nøkkelfaktor for at et oppstartsselskap skal lykkes i overgangen til vekstselskap.

  Forvalterne av presåkornordningen har økt investeringstakten betydelig og dermed også utvidet nettverket og erfaringen om investeringer i tidligfaseselskaper.

  Les rapporten fra Menon