Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • To norske bedrifter henter 28 millioner fra Horisont 2020

  Lite dyr, rur på larvestadiet.
  Planktonic: Stjernen i selskapet er dette lille dyret, rur på larvestadiet. Foto: Nils Tokle, Planktonic AS

  To norske bedrifter får støtte fra EU for å lansere sine løsninger i det globale markedet: EnergyNest og Planktonic. Støtten kommer fra SMB-instrumentet som er en del av European Innovation Council.

  EnergyNest lagrer varme og reduserer utslipp

  EnergyNest i Akershus vil gjennom sitt prosjekt demonstrere hvordan de lagrer og gjenbruker spillvarme med høy temperatur fra en gassturbin. Det vil øke energieffektiviteten på kraftverk og dermed redusere utslippet av klimagasser. Lignende løsninger kan benyttes på overskudd av varme fra all type industri, og det termiske batteriet som bedriften demonstrerer kan integreres i andre typer termiske kraftverk. EnergyNest får ca. 13,5 millioner kroner i støtte fra EU.

  -Støtten fra Horisont 2020 har en utløsende effekt for prosjektet som og vil bringe vår teknologi til full kommersiell status, samt tilrettelegge for utrulling av teknologien på det europeiske og senere globale markedet, sier CTO Christopher Greiner.

  Innovasjon Norge har tidligere støttet EnergyNest med etablerertilskudd og et pilotprosjekt, og fra Forskningsrådet har bedriften mottatt støtte fra programmet ENERGIX.

  Planktonic dyrker rur for å lage fôr

  Planktonic i Trondheim har utviklet et revolusjonerende fôr til oppdrett av marine fiskeslag og reker eller scampi, hvor man bruker larvene til rur som fôr. Rur er et krepsdyr som lever overalt i verden i enorme mengder, de fester seg i fjæresonen, på skip eller andre konstruksjoner. EU støtter Planktonic med ca. 14,5 millioner kroner.

  - Støtten fra EU skal blant annet brukes til å utvikle oppdrettsanlegg for dyrking av rur i stor skala, flere fôrprodukter basert på rur og med mål om å oppnå en betydelig global markedsandel, sier CEO Rune Husby.

  Planktonic har også tidligere mottatt finansiell støtte fra EU, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Fra Innovasjon Norge har selskapet fått både lån, tilskudd og veiledning. Fra Forskningsrådet har bedriften mottatt støtte til å etablere prosjekt og har benyttet seg av Skattefunn.

  Skreddersydd tilbud til bedrifter med potensial

  Innovasjon Norge jobber for å få flere norske vekstbedrifter til å søke om midler fra European Innovation Council, EIC. Nåløyet er trangt, men bedriftene får god hjelp av Innovasjon Norges regionale EU-rådgivere fra søknadsskriving til intervju.

  For EnergyNest har reisen vært lang for å nå dette målet. - Rådgiving og veiledning fra Innovasjon Norge underveis i EU søknadsprosessen har vært uvurderlig for oss. Gjennomgang av søknaden i forkant, samt tilbud om coaching og generalprøve før intervjuet i Brussel har sannsynligvis vært utslagsgivende for at vi fikk støtte, sier Christopher Greiner.

  Trener innsalg og generalprøver før intervju i Brussel

  I konkurransen om støtte legger EIC stor vekt på gjennomføringsevne og erfaringen i teamet når bedriftene presenterer prosjektene for en jury av profesjonelle investorer. Innovasjon Norge tilbyr intensiv intervjutrening før bedriftene skal i ilden i Brussel. Deretter får bedriftene tilbud om generalprøver foran et ekspertpanel, både i Oslo og Brussel.

  - Generalprøven i Brussel er et veldig bra tiltak. Man øver foran ukjente mennesker i en realistisk setting slik at man kommer i konkurranse-modus før selve pitch-en. Det gir også rom for en ørliten finpuss og er man godt forberedt, så gir generalprøven fornyet selvtillit før pitch-en, sier Rune Husby.

  Les mer om EnergyNest på The Explorer