Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Norge deltar på EXPO 2020 Dubai

  Norge skal delta på verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai, som arrangeres fra 20. oktober 2020 til 10. april 2021. Tema for norsk deltakelse er hav og bærekraftig bruk av havets ressurser. Den norske paviljongen vil være utformet som et skip og vil synliggjøre Norges havkompetanse, forskning, teknologi og bærekraftige løsninger fra norske havnæringer ovenfor internasjonale aktører.

  Regjeringens mål er at Norge skal være en ledende havnasjon. Norge har en internasjonal lederrolle i viktige havspørsmål og deltar på globale arenaer hvor løsninger og utfordringer knyttet til hav og havressurser er tema. 
   
  Norge har som mål å fremme ansvarlig næringsliv, bærekraftige løsninger og nordiske verdier gjennom deltakelse på Expo 2020, samt videreutvikle kommersielle forbindelser med land i Midtøsten, Afrika og Asia. Dette er viktige markeder for norsk næringsliv, blant annet for petroleumsindustrien, sjømatnæringen og maritim sektor.  
   
  Innovasjon Norge organiserer Norges deltagelse på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet. Det er oppnevnt et prosjektstyre for norsk deltakelse på EXPO 2020 Dubai, med representanter for bedrifter, LO, NHO og Innovasjon Norge.
   
  Expo-organisasjonen i Dubai har understreket at velferden til de ansatte har høyeste prioritet. Innovasjon Norge følger nøye med på byggingen av Norges paviljong, blant annet for å overse at arbeidernes rettigheter overholdes.  
   
  Regjeringen mener at dialog om menneskerettigheter og påvirkningsarbeid fra internasjonale aktører vil kunne føre til framgang over tid, basert på en konstruktiv tilnærming og kunnskap om de faktiske forholdene på stedet. Å ikke engasjere seg eller samhandle med land fordi de ikke overholder menneskerettigheter gir mindre muligheter til å påvirke.
   
  Norsk næringsliv kan bidra til å høyne arbeidsstandarden i landene de har virksomhet i ved å styrke rettighetene for sine ansatte og stille krav til samarbeidspartnere om det samme.  Regjeringen forventer at norske selskaper kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for internasjonale selskaper. Disse regelverkene legger opp til at alle bedrifter utfører aktsomhetsvurderinger og forebygger negativ påvirkning der de har aktivitet.
   
  Budsjettet for den norske deltagelsen er 80 millioner kroner, og er et spleiselag mellom næringslivet og det offentlige. 
   
  I overkant av 190 land er påmeldt Expo 2020 Dubai, og det er ventet 25 millioner besøk i løpet av de seks månedene. 
   
  For informasjon om norsk deltagelse på Expo 2020 Dubai - generalkommissær Ole Johan Sandvær, Ole.Johan.Sandvaer@innovationnorway.no, 91 58 50 12  
   
  Pressehenvendelser - kommunikasjonsrådgiver Anne Line Kaxrud, anne.line.kaxrud@innovasjonnorge.no, 90 66 07 44  
   
   
  Fakta:  
  En EXPO verdensutstilling er en internasjonal møteplass for aktører fra næringsliv, organisasjoner, forskningsmiljøer, kulturliv og myndigheter. 

  Den første verdensutstillingen ble arrangert i London i 1851. Utstillingen var en hyllest til Storbritannias industrielle revolusjon og oppfordring til økt internasjonal handel som det britiske imperiet allerede nøt godt av.

  Det arrangeres to typer verdensutstillinger, såkalte A- og B-utstillinger. Hvert  femte år arrangeres en ”Universal Exposition”, med seks måneders varighet (A-utstilling). Mellom hver ”Universal Exposition” arrangeres en ”International Exposition”, med et smalere tema og av mindre omfang (B-utstilling).

  Les mer om verdensutstillinger www.expomuseum.com