• EN
 • Logg inn
 • Fire norske bedrifter mottar 81 millioner EU-kroner

  Green Sealice Solutions løsning under prøving. Green Sealice Solutions
  Green Sealice Solutions løsning under prøving.Green Sealice Solutions

  Norsk næringsliv er i verdensklasse og svært konkurransedyktig på den europeiske arenaen. Det viser de norske resultatene i EUs European Innovation Council. Fire norske bedrifter hentet nylig 81 millioner kroner. Kitemill, MyWo, Norwegian Lobster Farm og Green Sealice Solutions vant frem i den tøffe konkurransen.

  - EUs programmer blir en stadig viktigere døråpner til internasjonale markeder, kompetanse og finansiering for vekst. EUs kommende program Horisont Europa rettes mer mot innovasjon enn tidligere rammeprogrammer. Vi skal sørge for at norsk næringsliv utnytter mulighetene som ligger i EU-programmene. Det blir en helt sentral oppgave for Innovasjon Norge fremover, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. 

  Disse fire norske selskapene har har nylig fått tildelt EU-midler:

  MyWo - en sikrere fremtid for Europas bilister 

  MyWo ble etablert i 2016 og leverer berøringsskjermer til bilindustrien. Hvert år dør 25 000 personer på europeiske veier, og bare et sekunds uoppmerksomhet kan få fatale konsekvenser. MyWo har utviklet en skreddersydd chip for å sikre nye, etterspurte sikkerhetsfunksjoner og færre alvorlige ulykker.

  - Å utvikle chip-produkter for bilindustrien i et verdensmarked er både kapital- og tidkrevende. EU-støtten, som blir en forlengelse av en innovasjonskontrakt med Innovasjon Norge, har vært og blir helt avgjørende for MyWo. Vi vil nå utvide produktporteføljen og industrialisere produktene for produksjon, slik at vi over de neste årene kan levere på den fantastiske mottagelsen produktet har fått i bilbransjen, sier Gaute Myklebust, CTO i MyWo. 

  Kitemill produserer kraft fra vind uten vindmøller  

  Kitemills teknologiske gjennombrudd Airborne Wind Energy representerer et nytt, globalt potensial for fornybar energi. Vestlandsbedriften har utviklet en innovativ kite-turbin som henter energi fra vind i høyere luftlag enn der tradisjonelle vindmøller opererer. 

  - Det er gledelig at vi nå får så store midler, men det viktigste er anerkjennelsen fra EU-kommisjonen, som viser at Kitemill er blant de ledene bedriftene innen sitt felt i Europa. Våre løsninger vil sikre at Europa får tilgang til verdens ledende Airborne Wind Energy-teknologi, sier Kitemills direktør Thomas Hårklau.

  Norwegian Lobster Farm  

  Norwegian Lobster Farm ønsker å drive bærekraftig oppdrett av hummer i stor skala. Med deres løsning vokser hummeren opp i individuelle bur med automatisk fôring, sanntidsovervåking og roboter som håndterer hummerne. Teknologien gir gunstige vekstvilkår, sikrer dyrevelferden og god biosikkerhet. Målet er både å møte den enorme etterspørselen etter kvalitetshummer, og å skape en ny verdikjede for oppdrettshummer. 

  Green Sealice Solutions 

  Green Sealice Solutions har utviklet en innovativ løsning på problemet med fiskelus. Systemet benytter en spesialutviklet båt med to bur. Fisken blir avluset mens den pumpes fra et bur til et annet. Samtidig overvåkes fiskevelferden både automatisk og for hånd. Green Sealice Solutions kan behandle 80 til 120 tonn fisk i timen i opptil 20 timer i døgnet. Bedriften samarbeider med Skamik AS i prosjektet. 

  - Vi er svært stolte over at ledende eksperter i laksebransjen og i EU mener at prosjektet vårt holder så høy kvalitet. Støtten gir oss muligheten til å satse enda mer offensivt og vil være med å løfte selskapet raskere ut i internasjonale markeder. Det har også vært verdifullt med oppfølgingen fra rådgiverne i Innovasjon Norge og vi ser fram til å fortsette dette samarbeidet også, sier Frode Ramvik i Green Sealice Solutions.  

  Norge gjør det svært godt i SMB-Instrumentet 

  Norske bedrifter har gjort det svært godt i SMB-instrumentet, som er en del av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Siden programmet startet i 2014 har de hentet hjem mer enn 900 millioner norske kroner fra Brussel. Norske bedrifter som søker finansieringsordningen kan få bistand, råd og tips fra Innovasjon Norges regionale EU-rådgivere i forkant av innlevering og i etterkant av et gjennomslag. De beste prosjektene går videre til en runde der de må presentere sitt prosjekt for et investorpanel i Brussel. Innovasjon Norge inviterer disse bedriftene til en nasjonal generalprøve hvor de kan teste sitt innsalg og få verdifull veiledning. Tre av bedriftene trente på å presentere ideen sin for Innovasjon Norge før de møtte ekspertpanelet i Brussel. MyWo var en av dem.  

  - Vi fikk fantastisk god støtte fra Innovasjon Norge gjennom hele søkeprosessen, og vi er svært imponerte over støtteapparatet som ble satt i sving for å forberede oss optimalt til finaleintervjuet i Brüssel, sier Vegard Wollan, CEO i MyWo. 

  European Innovation Council 

  Finansieringsordningen SMB-Instrumentet har nå byttet navn til EIC Accelerator og er en del av det nye European Innovation Council. EIC støtter forskere og bedrifter som utvikler banebrytende innovasjoner med høy risiko, og med potensial til å skape nye markeder, flere arbeidsplasser, vekst og velstand i Europa. EIC omfatter fire ulike ordninger:  

  • EIC Accelerator: Ordningen tilbyr støtte i form av tilskudd og blendedfinance. 
  • EIC Pathfinder omfatter finansiering til samarbeid om forskning og innovasjon på banebrytende, framtidsrettet teknologi.
  • Fast Tack to Innovation
  • HorizonPrizes

  Hva er nytt i EIC Accelerator?

  • SMB-instrumentet fase 1 ble avviklet i september.
  • Den tidligere fase 2 bytter navn til EIC Accelerator. Neste frist er 9. oktober.
  • I tillegg til tilskudd på inntil 25 millioner kroner vil det i EIC Accelerator være mulig å søke om blended finance. Det innebærer en kombinasjon av tilskudd på inntil 25 millioner kroner og egenkapital på inntil 150 millioner kroner.
  • Fra 9. oktober er det kun enkeltbedrifter som kan søke, ikke konsortier. 

  Du finner mer om European Innovation Council her.