Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Åpner verdens største massivtrefabrikk i Åmot

  Ingar Norum i Splitkon sammen med flere representanter i fabrikken som er nyåpnet.
  Ingar Norum i Splitkon i dialog med besøkende under åpningen i dagKrister Moen

  I dag åpner Splitkon sitt nye produksjonsanlegg for krysslimt tre. Massivtrefabrikken på Åmot i Modum kommune, blir med dette den største av sitt slag i verden. Fabrikken har store ambisjoner om leveranser både innenlands og utenlands.

  - Vi er glade for å ha vært med på både å skape et grunnlag for en fornybar industrisatsing som denne gjennom finansiering av fabrikken. I dag ønsker vi å gratulere Splitkon med et fremtidsrettet industrianlegg for klimavennlige byggelementer, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge.  

  Innovasjon Norge har delfinansiert den nye fabrikk hos Splitkon med 44 millioner i lån.  

  Stor vekst i bygg i tre 

  Det bygges i dag flere typer bygg i krysslimt tre i Norge og markedet for store trebygg er i stor vekst. Utviklingen er et resultat av et økt fokus på klimagassutslipp og reduksjon av disse gjennom valg av byggematerialer. Den økte etterspørselen har nå gjort det mulig å satse på produksjon av bygningselementer i massivtre 

  I Åmot har denne utviklingen resultert i verdens største massivtrefabrikk og en fabrikk på hele 9 mål (9000 m2). Fabrikken vil ha en kapasitet på 60.000 kubikkmeter tre og skal produsere elementer som er opptil 3,6 meter brede og inntil 16 meter lange.  Fabrikken er en stor satsing innen treindustrien og har partnere som Limtre Holding, Ski Bygg Gruppen AS, Holdit AS, Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Siva og Innovasjon Norge med på laget 

  Økt satsing på treindustri 

  - Vi er svært fornøyd med at dette markedet nå er blitt så stort at det gir grunnlag for en konkurransedyktig leverandør i Norge.  Gjennom flere år med innsats innen innovasjon og utvikling, har intensjonen vært å skape en grobunn for en økt satsing på treindustri i Norge, sier Krister Moen, fagansvarlig for innovativ bruk av tre i Innovasjon Norge.  

  Han forteller at det over flere år har blitt jobbet systematisk for å utvikle og innovere nye byggesystemer i tre.  

  - Å bygge en industri som denne, er kapitalkrevende og ikke noe som skjer hver dag. Dette er et godt eksempel på at det er mulig å skape en industri basert på fornybare ressurser og skape attraktive arbeidsplasser i Norge, avslutter Moen.  

  Fakta om massivtre:  

  • Massivtreelementer er planker (lameller) som er satt sammen til elementer ved bruk av spiker, skruer, tredybler, lim eller stålstag.  
  • Det finnes tre ulike hovedtyper masivtreelementer: Kantstilte elementer, krysslagte elementer og hulromselementer.  
  • Massivtre kalles også ofte CLT (cross laminated timber) eller Kl -tre (krysslamintert tre).  
  • Massivtre har stor styrke og kan brukes i bærende vegger, gulv og tak i høye bygg. Det har større holdbarhet under brann enn tradisjonelle trekonstruksjoner. 
  •  Massivtre kan fremstilles i store elementer som gir kort byggetid.