Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge beklager Sommarøy-saken

  Mange armbåndsur festet på et bru-rekkverk
  Foto: Gøran Mikkelsen

  Innovasjon Norge beklager at vi har bidratt til å skape en historie om Sommarøy i Troms, der det ikke var tydelig at dette var en markedskampanje Innovasjon Norge sto bak.

  I de siste dagene har mange medier både nasjonalt og internasjonalt fortalt historien om Sommarøy i Troms som ønsker å bli tidsfritt samfunn. Dette er resultatet av en kampanje Innovasjon Norge har satt i gang, og vår rolle har ikke vært tydelig. Det beklager vi.

  En av våre oppgaver er å markedsføre Norge som reisemål. Målet med kampanjen var å skape oppmerksomhet om Norge og særlig Nord-Norge som reisemål på nye måter. Tradisjonell annonsering ikke lenger er like effektivt, og vi prøver derfor ut nye måter å markedsføre Norge på.

  Innovasjon Norges oppgave er å markedsføre, bidra til å utvikle og være en kompetansepartner for norsk reiselivsnæring. Virksomheten er i daglig kontakt med reiselivsaktører over hele landet, som alle ønsker oppmerksomhet om sine destinasjoner og reiselivsprodukter. Det er viktig for Innovasjon Norge å basere sin virksomhet på fakta og kunnskap om reiseliv og næringsutvikling.

  - Vi skal være en åpen, transparent og pålitelig aktør, og derfor tar vi denne saken svært alvorlig. Vi går nå gjennom rutinene våre for kampanjer av denne typen, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

  Initiativet til denne kampanjen kom opprinnelig fra Innovasjon Norge, og den er utarbeidet i samarbeid med lokale aktører på Sommarøy og vårt internasjonale reklamebyrå.


  Kontaktpersoner

  Kjetil Svorkmo Bergmann
  kjetil.svorkmo.bergmann@innovasjonnorge.no / 908 20 918

  Marianne Mork
  marianne.mork@innovasjonnorge.no / 414 49 747