Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Modige samarbeid som gir bedre offentlige tjenester

  Hege Eiklid, daglig leder i Innocom
  Innocom

  -Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme meg inn på det offentlige helsemarkedet som gründer, sier daglig leder i Innocom Hege Eiklid. Nå har hun signert kontrakt med Stavanger Kommune og skal levere roboter som gjør det lettere å både følge opp og motivere flere pasienter til å være i aktivitet. Målet er at flere pasienter skal kunne bo hjemme lenger.

  Stavanger kommune hadde behov for en teknologi som det ikke allerede fantes en løsning for. Kommunen var den første som ble med i Innovasjon Norges ordning Innovasjonspartnerskap, som gjør det enklere for offentlig sektor å samarbeide med en oppstart- eller vekstbedrift om å utvikle nye teknologiske løsninger.

  Rett før tidsfristen for kvalifiseringsfristen løp ut kastet Eiklid seg rundt og etablerte Innocom AS for å kunne være med i anbudskonkurransen.

  -Jeg visste at jeg hadde en god idé som svarte på den utfordringen de beskrev, men i en tradisjonell anbudskonkurranse hadde jeg ikke hatt sjans, sier Eiklid.

  Vanskelig å selge til offentlig sektor

  –Hvert år gjør offentlig sektor innkjøp for mer enn 500 milliarder kroner. Hvordan vi bruker de pengene har betydning for hva slags næringsliv vi får og hva slags offentlig sektor vi får. Etter min mening er det helt avgjørende å gi plass til oppstartsbedrifter i det markedet, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

  Vanligvis når kommunene går til anskaffelse av velferdsteknologi går gjerne flere kommuner sammen om å anskaffe en løsning som kan svare på flere utfordringer.

  -Det er med andre ord ikke mulig for en gründerbedrift å vinne et tradisjonelt anbud uten å samarbeide med en stor veletablert aktør. Innovasjonspartnerskap gjør det mulig for en liten bedrift som Innocom å gå rett på offentlig sektor.

  Partnerskap som kombinerer utvikling, testing og kjøp

  I innovasjonspartnerskap ligger en avtale om utvikling, pilotering og kjøpsopsjoner i én og samme kontrakt, og derfor er det ikke behov for en ny anbudsrunde for at bedriften skal få solgt løsningen sin til den offentlige oppdragsgiveren.

  -Innovasjonspartnerskap er veldig viktig for å øke innovasjonsgraden i offentlig sektor, men også viktig for oppstartsbedriftene som både får et marked og en referansekunde, sier Astrup.

  Fordi utviklingen skjer i tett samarbeid med oppdragsgiver sikrer man at bedriften utvikler en løsning som brukerne har behov for, som gründeren beholder eierskapet til, og som etter hvert kan selges videre til andre offentlige aktører.

  -Utfordringen med andre ordninger, for eksempel forsknings- og utviklingskontrakter, er at de har høye krav til egeninnsats og investeringer som er vanskelig for gründerne. De må ofte la andre aktører overta store deler av prosjektet, og da mister vi både eierskap og innflytelse til prosjektet vi selv har igangsatt, sier Eiklid. 

  -Vi valgte den mest innovative løsningen

  Når pasienter flytter hjem igjen etter et korttidsopphold på sykehuset blir mange dårligere fordi de ikke er nok i aktivitet, noe som koster Stavanger kommune nesten 200 millioner kroner i året. Etter ett år med videreutvikling og testing var aktivitetsrobot Berntsen klar. Roboten kan gi påminnelser om alt fra frokost til andakt, vise treningsvideoer og opprette videosamtaler mellom helsepersonell og pasient.

  -Ordningen gjorde det lettere for oss å velge den mest innovative løsningen, selv om den kom fra en av de minste og yngste bedriftene. Fordi kontrakten inkluderte et helt år med utvikling og testing fikk vi en løsning som var skreddersydd til vårt behov, sier Marianne Sigurdsen Schwerdt, prosjektleder i Stavanger Kommune.

  Fra Norge og ut i verden

  Denne uken er Innocom med Innovasjon Norge, digitaliseringsministeren og femten andre norske selskaper til Paris for å lære om hvordan norske bedrifter kan selge seg inn til offentlig sektor i Europa.

  Hege Eiklid er i Paris for å utforske det europeiske markedet

  -Bedrifter som bruker ny teknologi til å løse globale samfunnsutfordringer har et internasjonalt konkurransefortrinn fra dag én, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli.

  -Europa har store uløste behov i offentlig sektor. Det er blant annet behov løsninger som gjør det mulig å levere velferdstjenester på en bedre og mer effektiv måte. De beste løsningene gir økt livskvalitet for brukerne, lavere kostnader for det offentlige og bidrar til næringsutvikling. Behovene i offentlig sektor gir markedsmuligheter til norske bedrifter, men det er en fordel at de først har fått testet løsningen sin i det norske markedet. Det håper jeg at innovasjonspartnerskapene gir flere mulighet til, sier Haugli.

  Med seg hjem fra Paris håper han også å ta med seg innspill fra bedriftene til hvordan ordningen kan bli enda bedre. Og Eiklids råd er klare. Hun vil gjøre det enklere for bedrifter som er med i ordningen å motta tilskudd fra Innovasjon Norge i perioden etter at piloteringen er ferdig, men før eventuell kjøpskontrakt er inngått. Hun anbefaler også å utvide utviklingsfasen med seks måneder, til 1,5 år.

  -Men mest av alt håper jeg ordningen vedvarer, og at den utvides. Dette er det eneste verktøyet jeg kjenner til som hjelper oss gründere ut i et tøft, offentlig marked. Og nå kanskje også videre ut i verden, sier Eiklid.