Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Offentlig sektor er næringslivets største marked

  Eldre dame som prater med kvinne på skjerm
  Marit Hagland, prosjektleder Norwegian Smart Care Lab (NSCL), tester aktivitetsroboten Berntsen med pasienten. Innocom står bak roboten. Foto: Innocom

  Aktivitetsroboten Berntsen skal hjelpe hjemkomne pasienter ut av sengen og på trening. Det vil gjøre veien tilbake til en friskere hverdag lettere for pasienten, og spare det offentlige for millioner av kroner.

  Berntsen er et eksempel på hvordan private bedrifter kan bidra til å løse store offentlige utfordringer, og er et resultat av at Stavanger kommune inngikk landets første innovasjonspartnerskap i 2017. Kommunen ville bruke partnerskapet til å få fram nye løsninger på utfordringer de har i heldøgnsomsorgen.  

  -Dette er et strålende eksempel på hvordan private selskaper og offentlige kjøpere sammen kan komme frem til løsninger på store samfunnsutfordringer, sier Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud. Hun er fagansvarlig for Innovasjon Norges satsing på offentlig-privat innovasjon. 
   
  Offentlige innkjøp som vekstmotor
  Hvert år kjøper norsk offentlig sektor produkter og tjenester for omkring 500 milliarder kroner. 
  -Dette gjør det offentlige til landets største innkjøper. Men offentlige virksomheter handler ofte fra veletablerte store internasjonale selskaper, og næringslivet har for ofte begrenset innsikt i hvor og hvordan skoen trykker, sier Gjessing-Johnrud. 

  Så langt har ikke innovative anskaffelser stor utbredelse som utviklingsverktøy i offentlig sektor. Det er et betydelig uforløst potensial for mindre, innovative norske selskaper som både vil og kan være med på å forme morgendagens helsetjenester ved hjelp av velferdsteknologiløsninger. -Det er nettopp derfor det er viktig at det stimuleres til samarbeid og kjennskap til hverandre, påpeker Gjessing-Johnrud.

  Innovasjon Norge har femti års erfaring med risikoavlastning til offentlig-private innovasjonsprosjekter, og har de siste årene fornyet satsingen på offentlig-privat innovasjon. -Vi vet mye om hva som fungerer og hvilke barrierer vi må bryte ned for å få til enda mer innovasjonssamarbeid på tvers av sektor og næring, og anbefaler blant annet flere praktiske testprosjekter hvor leverandør og oppdragsgiver sammen kan eksperimentere med nye løsninger, sier hun. 


  Åpner dørene til hele verden
  Offentlig-privat samarbeid kan med rette sammenlignes med et kinderegg – for det første gir det bedre tjenester for brukere av offentlige tjenester. For det andre bidrar det til mer bærekraftige offentlige budsjetter. Og for det tredje bidrar det til næringsutvikling og inntekter til statsbudsjettet.

  -Vi tror de beste norske løsningene har store muligheter for å lykkes internasjonalt. En aldrende befolkning, sykdom og en dalene befolkningsvekst utfordrer land over hele verden, og våre norske løsninger kan bidra til å løse noen av disse, påpeker Gjessing-Johnrud. 
   
   
  Innovasjon Norge satser på offentlig-privat samarbeid

  • Etablert Innovasjonspartnerskap som ny arbeidsmodell for offentlig-privat innovasjon.
  • Har jobbet med offentlig-privat innovasjon siden 1968.
  • Retter seg mot viktige, uløste samfunnsutfordringer som trenger næringslivssamarbeid.
  • Per dags dato er 14 store prosjekter igangsatt.
  • Vår 2019: lyste ut 100 millioner kroner sammen med Forskningsrådet.
  • Les om hvordan du kan bli en del av et innovasjonspartnerskap www.innovasjonnorge.no/innovasjonspartnerskap