Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Pilotanlegg for produksjon av batterigrafitt

  Mann som jobber med kjemikalier i et avlukk
  Elkem Carbon

  Elkem investerer 65 millioner kroner i et pilotanlegg for produksjon av batterigrafitt ved Elkem Carbons industrianlegg på Fiskå i Kristiansand. Prosjektet har mottatt 18 millioner kroner i tilskudd fra miljøteknologi-ordningen til Innovasjon Norge.

  Det er forventet betydelig vekst i markedet for litiumionebatterier de neste ti årene. Veksten kommer på bakgrunn av økende etterspørsel etter elektriske kjøretøy og energilagring, i tillegg til andre produkter som elektriske verktøy, el-sykler og bærbar elektronikk. Grafitt er det dominerende anodematerialet i litiumionebatterier, og over de neste ti årene forventes etterspørselen tidoblet fra dagens nivå på 150.000 til 200.000 tonn. For å møte den økte etterspørselen vil det kreves en betydelig økt produksjonskapasitet.

  Stort vekstpotensial


  - Innen 2030 vil mellom 22 og 30 prosent av salget av kjøretøy være elektriske, og det er i tillegg sterke vekstprognoser i andre markeder som trenger batteriteknologi og energilagring. Det er et stort vekstpotensial for spesialiserte produkter med grønt fotavtrykk. Gjennom Elkems globale posisjon som leverandør av avanserte industrimaterialer, med ledende forskning på feltet og tilgang på fornybar energi i produksjonsprosessen, har vi en unik posisjon, sier konsernsjef i Elkem, Helge Aasen.

  - Det er gledelig å annonsere at vi nå skal investere i et pilotanlegg som en del av vår batterisatsning. Målet for piloten vil være å verifisere teknologien, samt kvalifisere og videreutvikle produkter for kunder, slik at vi i neste omgang kan gå videre og investere i et fullskala industrianlegg. Dette er et naturlig steg mot en industriell produksjon av batterigrafitt i Norge, og vi får betydelige synergier ved å etablere oss på vårt anlegg i Kristiansand med vår eksisterende kompetansebase og vårt tette samarbeid med internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen materialteknologi, sier Inge Grubben-Strømnes, Senior Vice President Elkem Carbon.

  Støtte fra Innovasjon Norge


  Pilotanlegget støttes av Innovasjon Norge, som har bidratt til realiseringen av prosjektet.

  - Ordningen vår for støtte til utvikling av ny miljøteknologi har nettopp som mål å bidra til fullskalatesting av prosjekter og satsinger som denne i regi av Elkem, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

  -Satsing på fornybar energi og elektrifisering av transportsektoren krever gode miljøvennlige batteriløsninger. Vi har en felles interesse i å redusere det miljømessige fotavtrykket for batteriproduksjon. Det kan Elkem bidra til gjennom dette prosjektet, og vi i Innovasjon Norge er svært fornøyd med å kunne bidra til denne satsingen, avslutter Haugli.

   

  Om Elkem ASA
  Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og nedstrøms silikonspesialiteter, i tillegg til sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer. Elkem har 6200 ansatte, 27 verk og salgskontorer i til sammen 28 land. Omsetningen i 2018 var på 25,9 milliarder kroner. Elkem er notert på Oslo Børs og hovedkontoret ligger i Oslo. Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com