Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Setter kultur for vekst på agendaen i Arendal

  Seilbåthavna i Arendal med flere hvite seilbåter
  Arendalsuka/M_Hauglid

  Kultur for vekst er sammen med eksport, offentlig-privat innovasjon og digitalisering tema som Innovasjon Norge er med på å sette på agendaen under Arendalsuka 2019. 

  - Arendalsuka er en viktig arena for samfunnsdebatt, og næringsutfordringene og -mulighetene må være en del av denne debatten, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. - Et av spørsmålene vi stiller i Arendal er om vi har en god kultur for vekst. 

  Innovasjon Norge organiserer i år fire arrangementer. Et er i samarbeid med Norges Forskningsråd og SIVA. Et annet arrangeres i samarbeid med GIEK, Eksportkreditt og GIEK kredittforsikring. De resterende er våre egne arrangementer der vi har med inviterte gjester.

   

  Digital fremtid – Er bedriftene klare? Har vi de beste virkemidlene?

  Tid: tirsdag 13. august, kl. 08.30-10.00
  Sted: Arendal bibliotek, auditoriet
  Arrangør: SIVA, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge
  Mer informasjon om arrangementet

  Med et digitalt kompetanseløft kan bedriftene løfte Norge inn i fremtiden!
  I hvilken grad er bedriftene i "SMB-Norge" forberedt på den digitale fremtiden? Hvilke bedrifter lykkes med digitalt kompetanseløft, og hva betyr det i praksis? I hvilken grad er virkemiddelaktørene forberedt, og har de verktøyene som trengs?

  Bedriftspresentasjoner, samtale og frokost.

   

  Fra gründerkultur til vekstkultur

  Tid: tirsdag 13. august, kl. 11.30-12.30
  Sted: Clarion Hotel Tyholmen
  Mer informasjon om arrangementet

  Hvorfor har Norge så mange små og mellomstore bedrifter, men bare noen få som vokser seg store? Hvorfor er norske investorer så redde for å ta risiko og satse – på noe som kan bli virkelig stort? Er vi fornøyd der vi er? Gründere har fått høy status, men vi mangler kulturen som gjør at flere satser og blir store – i Norge, og i verden. I fjor fikk vi 62 000 nye selskaper her i landet. Men bare en liten andel av dem vokser.

  Her møter du bl.a. næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, adm. dir. i Innovasjon Norge Håkon Haugli.

   

  Eksportgapet – Norge taper konkurransen med andre land. Hvordan skal vi snu trenden?

  Tid: onsdag 14. august, kl. 14.00-15.00
  Sted: Clarion Hotel Tyholmen
  Arrangør: GIEK, Eksportkreditt, GIEK kredittforsikring og Innovasjon Norge
  Mer informasjon om arrangementet

  Norge har eksportbedrifter i verdensklasse. Likevel taper vi eksportandeler. Hvilke utfordringer og muligheter har vi? Hvorfor er det slik, og hvordan kan vi snu trenden?

  Den norske velferden er bygget på en slående stabil bransjesammensetning. Gjennom de siste 150 år har noen få, store næringer dominert norsk eksportindustri. I dag står petroleum, leverandørindustrien til offshore og maritime næringer, prosessindustrien og sjømatindustrien for til sammen 80 % av norsk eksport. Dette er store og sterke bransjer og næringskjeder som har trukket til seg kompetanse og kapital. Men i et internasjonalt perspektiv har konkurransen hardnet og mange land kjemper om markedsandelene der ute. Kina har for eksempel økt sine markedsandeler fra 100 til 400 på eksportindeks de siste 20 årene. Norge har gått fra 100 til 50 på samme indeks.

  Her møter du flere spennende eksportbedrifter, ledere fra arrangørene m.fl.

   

  Kan norske løsninger redde verden?

  Tid: torsdag 15. august, kl. 13.00-14.00
  Sted: Clarion Hotel Tyholmen
  Mer informasjon om arrangementet

  Hvordan kan privat og offentlig innovasjonssamarbeid bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Vi inviterer til en debatt der vi spør hvordan innovasjon og teknologi kan løse disse utfordringer, og hva som skal til for at de mest innovative bedriftene skal lykkes internasjonalt.

  To presentasjoner og paneldebatt.

   

  For mer informasjon, vennligst kontakt
  Bernt E. Ellingsen, eventansvarlig
  E-post: bernt.erik.ellingsen@innovasjonnorge.no /mobil : 905 77 277
  Astrid Mathisen, eventansvarlig
  E-post: Astrid.Mathisen@innovasjonnorge.no / mobil: 958 58 534.

  Kjetil Svorkmo Bergmann, pressehenvendelser
  E-post: kjetil.svorkmo.bergmann@innovasjonnorge.no / mobil: 908 20 918.