Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Skal utvikle bio-råolje fra norsk skog

  Sollys som bryter gjennom i tett skog
  Ju-on/Unsplash

  Biozin Holding har fått 30 millioner kroner fra Innovasjon Norge til forprosjektering av den planlagte biozin®-fabrikken i Åmli i Aust-Agder. 

  - Støtten og samarbeidet med Innovasjon Norge er helt avgjørende for selskapets muligheter til å gjennomføre nødvendige studier og analyser i fasen prosjektet er på vei inn i, sier Adm. Dir Thomas Skadal i Biozin Holding.

  Forprosjektet skal forberede et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje, såkalt biozin®.

  -Denne investeringen markerer en milepæl i en storskala satsing på fornybart drivstoff basert på norsk skogsråstoff, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge.

  -Dette er et nasjonalt bidrag i det grønne skiftet og viser at Norge sitter på bærekraftige løsninger som verden etterspør, sier Solberg.

  1000 tonn biomasse om dagen

  Produksjonsanlegget på Åmli vil omdanne råstoff fra skogen, som skogsrester og biprodukter fra sagbruk, til den avanserte bioråoljen biozin®. Teknologien som er valgt for denne prosessen vil bli levert av Shell Catalysts & Technologies, som er et heleid datterselskap av Royal Dutch Shell. Kapasiteten til anlegget vil være ca. 1 000 tonn biomasse per dag. De samlede investeringene er anslått til 3.5 milliarder kroner.

  Stor lokal verdiskaping

  -Denne industrisatsningen kan gi stor lokal verdiskapning i Åmli kommune og vil kunne skape ringvirkninger for hele regionen, sier Sveinung Hofstad, direktør i Innovasjon Norge Agder. -Vi er glade for å være med på å legge til rette for en positiv investeringsbeslutning som kan gi viktige arbeidsplasser og norsk verdiskaping, sier Hofstad.

  Forprosjekteringen skal etter planen være ferdig tidlig i 2021, og den estimerte kostnaden for denne delen av prosjektet er 250 millioner kroner. Prosjektet finansieres av aksjonærene Biozin AS (Bergene Holm AS), Preem AB samt 30 millioner kroner i utviklingstilskudd fra miljøteknologi-ordningen til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har også tidligere støttet prosjektet med 4.85 millioner kroner til gjennomføring av konseptutviklingen.


  Fakta om Biozin Holding AS:

  • Biozin Holding AS er et norsk selskap som eies av Biozin AS og Preem AB.
  • Biozin AS er et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Biozin Holding AS ble etablert for å produsere fornybare drivstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester.
  • Biozin AS har identifisert potensielle steder for ytterligere produksjonsanlegg for biozin® i flere kommuner i Sørøst-Norge. Nettsted: www.biozin.no