Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Slik lykkes du i India

  Indisk by med masse duer som flyr
  India er et marked i vekst. Getty Images/SoumanNath

  Nylig var over 140 norske næringslivstopper i New Delhi i forbindelse med statsminister Erna Solbergs offisielle besøk til India. Vi tok en prat med Innovasjon Norges direktør i India, Helge Tryti, om suksesskriterier og potensielle fallgruver for norske selskaper i India. 

  Det virker som det er gode tider for norske selskaper i India?
  -India har hatt en årlig vekst på 7-8% i BNP de senere årene, og er verdens sterkest voksende store økonomi.

  Landet har i dag nesten 1,4 milliarder mennesker, og er i stadig vekst. Det har blitt langt lettere å gjøre business i India, som nå er nummer 77 av 190 på Verdensbankens “Ease of doing business” index. Det er verdens største demokrati, og har verdens nest største engelsktalende befolkning.

  Samlet gjør dette India interessant for mange norske virksomheter. Tallenes tale er klar, hvorpå antall norske virksomheter med egne datterselskaper i India har vokst med hele 57 % de siste fem årene.

  I dag er rundt 150 norske bedrifter til stede i India. Hva kjennetegner bedriftene som gjør det bra?
  -Helt overordnet så er det avgjørende å tilpasse sine produkter og tjenester til det indiske markedet. Bruk tid på å finne de rette samarbeidspartnerne, å forstå forretningskulturen og vær bevisst på forskjellene.

  India er et land med 29 stater, syv unionsterritorier, hundrevis av språk, tusenvis av dialekter, hvorav 22 offisielle i tillegg til Hindi og Engelsk som er mest brukt. Så hva som skal til for å lykkes vil variere avhengig av hvilke produkter og tjenester man har, hvilke stater man vil går inn i, og en rekke andre faktorer.

  Er Norge kun kjent for olje og gass?
  -Det er et stort potensial for selskaper innen olje og gass i India, på land og i dypt vann. Mange av de store norske selskapene har allerede vært på plass i mange år, og Eqiunor åpner kontor i New Delhi i disse dager.

  Men Norge er kjent og har stort potensiale på en rekke andre områder, områder hvor India ser på Norge som markedsledende og en foretrukken samarbeidspartner. Under statsminister Erna Solbergs besøk signerte de to lands statsministre en samarbeidsavtale om “Ocean Dialogue”. Her skal det samarbeides om bærekraftig utvikling av havene.

  Norge er godt kjent for shipping, og India er det landet som har nest flest sjøfolk på norske skip. Flytende gass (LNG) har blitt en viktig energikilde i India som er under utvikling. Her er Norge verdens ledende på hele verdikjeden.

  Havner, kysttransport på skip, India skal utvikles for containertransport, ferger og hurtiggående passasjerbåter, og det skal være grønn teknologi. Fiskerinæringen skal utvikles, det samme skal fiskebåter, fiskemottak, og distribusjon. Her ser India på Norge som verdensledende.

  Havvind skal utvikles i India, og Norge er med. Norge anses som verdensledende på en rekke områder innen fornybar energi og smart grid.

  Sist, men ikke minst, er India opptatt av miljøteknologi, plast i havene og rent vann. Dette er områder hvor vi har felles interesser og mye å tilby.

  Hva er den største utfordringen norske selskaper møter når de satser i India?
  -India er et kontinent mer enn et land, med 29 stater, ulike regler og rammebetingelser, og ulike kulturer. Det kan by på utfordringer å få god oversikt, velge riktige partnere og beslutte hvor det er best å etablere seg.

  Hva er dine største lærdommer etter at du kom til India for fem år siden?
  -Det å se hvor godt dette gigantiske landet og Norge kan utfylle hverandre. Det er et stort potensial i India på alle de områdene hvor Norge har sin kjernekompetanse. India har verdens største arbeidsstyrke og Norge en av de minste. Norge trenger en strategi for å skalere opp. Vi ser ofte at små norske virksomheter som har svært gode løsninger som etterspørres i det internasjonale markedet ikke har kapasitet, kompetanse og ressurser til å gå bredt internasjonalt.


  Ved å samarbeide tettere på forskning og utdanning relatert til våre nøkkelsamarbeidsområder (havindustrier) kan vi skape den kompetansen vi trenger for å ekspandere. Det er vel ingen land i verden som utdanner så mange ingeniører fra eliteuniversiteter som India.


  Innovasjon Norge har to kontorer i India. Hvordan kan de hjelpe norske selskaper som ønsker å komme inn på markedet?
  -Innovasjon Norge India har ni svært kompetente medarbeidere som kjenner markedet godt. Vi er her fordi norsk næringsliv i større og større grad ønsker seg inn i India, verdens raskest voksende marked. Vi er her for å gi råd, finne pantere og hjelpe norske virksomheter som ønsker å eksportere til India eller som ønsker å etablere seg. Det være seg enkeltbedrifter eller grupper av virksomheter søm ønsker å vurdere det indiske markedet. 

   

  Les mer om muligheter i India

  Kontakt: Helge Tryti, helge.tryti@innvovasjonnorge.no