• EN
 • Logg inn
 • Tilskuddsordningene for Arktis og Russland har positive effekter

   Sizun Eye - Getty Images
  Sizun Eye - Getty Images

  Ny forskningsrapport viser at tilskuddsordningene Arktis 2030 og ProRus har hatt positiv effekt for norsk næringsliv og samarbeid på tvers av landegrensene. 

  Innovasjon Norge forvalter tilskuddsmidler til prosjekter som kan legge til rette for, føre til eller inneholde økt næringssamarbeid og nettverk mellom Norge, arktiske stater, nordiske naboer og Russland gjennom tilskuddsprogrammene Arktis 2030 og ProRus, på vegne av Utenriksdepartementet. Oxford Research har gjennomført en evaluering av tilskuddsordningene. Evalueringen dekker perioden fra 2014 – 2018.

  ProRus og Arktis 2030 er ifølge Oxford Research viktig for norsk næringsliv. Det er både riktig og viktig å styrke og trygge relasjonene mellom partene. I tider med stor ustabilitet i geopolitiske spørsmål og uro knyttet til forholdet mellom stormakter og mindre land, er slike virkemidler av betydning.

  Bedrifter i ProRus ser ut til å benytte prosjektmidlene til å vurdere Russland som et potensielt marked for sine produkter og tjenester. Bedriftene i Arktis 2030 benytter midlene blant annet for å innovere i deres produkt og tjenestesortiment.

  Evalueringen av programmene viser at innretning av og forvalting av Arktis 2030 og ProRus passer bedriftenes behov for å kunne vurdere og realisere næringssamarbeid i Nordområdene og i Russland. Programmene bidrar til å minimere økonomisk risiko og øke kompetansen for transnasjonalt næringssamarbeid mellom bedrifter i og utenfor Norge.

  Les rapporten

  Rapport Arktis 2030 og ProRus.pdf

  Les mer om ordningene

  Tilskuddordning for Arktis og Russland


  Har du spørsmål til evalueringen?

  Ta kontakt med Gry Elisabeth Monsen telefon +47 95858590, Gry.Elisabeth.Monsen@innovasjonnorge.no

  Har du spørsmål til tilskuddsordningene?

  Ta kontakt med en av våre rådgivere:

  Heidi Andreassen
  Telefon +47 41650358
  heidi.andreassen@innovasjonnorge.no

  Ingrid Dahl Skarstein
  Telefon +47 92846731
  ingrid.dahl.skarstein@innovasjonnorge.no