Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vil redusere plastbruk med gran

  Tett granskog i skumringen
  UNSPLASH

  Norske Skog og Borregaard skal jobbe sammen for å utvikle biobasert materiale som kan blandes inn i produksjonen av plast, og dermed redusere bruk av fossil plast.

  Innovasjon Norge har bevilget 17 millioner kroner til forskning og utvikling av fiberkompositter ved Norske Skog Saugbrugs og Borregaard. Partene vil jobbe med å utvikle en ny type biokompositt som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør.

  - Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonbelastning. Et annet mål er å finne gode løsninger som vil resirkulere vesentlig mer plast enn i dag, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs.

  Reduserte CO2-utslipp

  Norske Skog og Borregaard skal utvikle bærekraftige løsninger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter.

  - Hvis disse prosjektene lykkes, er potensialet for å redusere CO2-utslipp betydelig. Samtidig er det viktig for å utvikle produkter det vil bli stor etterspørsel etter. Bruk av returplast, og å utvikle resirkulerbare biokompositter kan være et viktig skritt i retning av en sirkulær økonomi, sier administsrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

  Gran i plasten

  Biokompositten består av fiber fra gran, produsert ved anleggene til Saugbrugs og Borregaard, som sammen med termoplast blandes og leveres som pellets til plastindustrien for å fremstille ulike produkter som møbler, bilinteriør, rør, byggartikler, forbruksartikler, emballasje mm. Den nye innovasjonen gir en biokompositt som erstatter plast, reduserer fossilt CO2 utslipp, reduserer oljeforbruk og gir bedre ressursutnyttelse ved økt bruk av resirkulerte og fornybare råvarer.

  - På denne måten kan treforedlingsindustrien være med på å løse bærekraftsutfordringer i plastindustrien, sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.

  - Vi ser samarbeidet mellom Borregaard og Norske Skog Saugbrugs som veldig positivt, og håper prosjektene fører til utvikling av unik kompetanse innen trefiber, cellulose og biokompositter, sier Håkon Haugli.