• EN
 • Logg inn
 • 2020

  • Vinner markeder med underholdende opplæring

   25.05.2020

   Opplæring ved bruk av spill- og simuleringsteknologi er stadig mer populært. Norske Attensi har gjort suksess i Europa og har flere internasjonale selskaper på kundelisten. Nå videreutvikler de teknol...

  • Innovasjon Norge setter ned rentene

   22.05.2020

   Innovasjon Norge har i dag besluttet å sette ned utlånsrentene for risikolån med 0,25 prosentpoeng og med 0,25 prosentpoeng for lavrisikolån.

  • Restauranter og spisesteder kan bli sommerens ferievinnere

   20.05.2020

   59 prosent av den norske befolkningen sier at de skal på norgesferie i sommer. Majoriteten ønsker å oppleve landets storslagne natur, og å besøke restauranter og spisesteder, viser en ny undersøkelse ...

  • Norsk helseteknologi til topps i EU

   22.05.2020

   RESPINOR vant pitche-konkurransen for koronaløsninger organisert av Det europeiske innovasjonsrådet (EIC).

  • Styrker regional bemanning for å avhjelpe krisen

   19.05.2020

   Innovasjon Norge opplever stort påtrykk fra bedrifter over hele landet som ønsker krisehjelp. Nå utlyses flere nye midlertidige stillinger som skal sikre at bedriftene får raskest mulig saksbehandling...

  • Fra aloe vera til Antibac

   18.05.2020

   I løpet av få uker snudde MultiTapping seg rundt og begynte å tappe et nyutviklet hånddesinfeksjonsmiddel som opprinnelig skulle lanseres i september. Nå tapper den lokale bedriften i Gudbrandsdalen f...

  • Bidrar til mervekst for norske bedrifter

   14.05.2020

   Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge vokser i gjennomsnitt mer både når det gjelder verdiskaping, omsetning og antall ansatte sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten slik støtte. Det går ...

  • Pakkereiseselskaper

   12.05.2020

   I forslag til revidert nasjonalbudsjett la regjeringen frem en ny ordning som skal gi statlige subsidierte lån for pakkereisearrangørers refusjoner av pakkereiser og sammensatte arrangementer som skul...

  • Rekrutterer og vokser i krisetid

   11.05.2020

   En enorm økning i omsetning gjør at Bergens-selskapet Dyrekassen.no nå må oppbemanne. Krisen har gjort at stadig flere ønsker hjemlevering av dyremat og annet nødvendig utstyr til de 850 000 kattene o...

  • Gjennomgang av praksis rundt innhenting av kredittopplysninger i Innovasjon Norge

   07.05.2020

   - Jeg har i dag orientert styret i Innovasjon Norge om at vi har avdekket uregelmessigheter i bruken av selskapets kredittopplysningsverktøy, sier administrerende direktør Håkon Haugli. - Jeg har også...

  • Ny mulighet for bedrifter som har søkt EU-finansiering

   07.05.2020

   Innovasjon Norge går inn i et tettere samarbeid med egenkapitalmiljøer for å skape flere vekstselskaper. Dette er et tilbud til små og mellomstore bedrifter som har søkt om finansiering gjennom Europe...

  • 563 millioner kroner til norsk næringsliv på tre uker

   05.05.2020

   Fra midten av april kunne et koronarammet norsk næringsliv søke om støtte fra Innovasjon Norges ekstrapott på nærmere fem milliarder kroner. Siden da har vi innvilget 566 søknader om lån og tilskudd p...

  • Korona gir nye eksportmuligheter

   05.05.2020

   Mens noen norske bedrifter har lagt eksportprosjekter på is, ser andre at koronasituasjonen gir nye muligheter og økt etterspørsel i verdensmarkedet. 

  • Ny tilskuddsordning for innovasjons- og gründermiljøer

   28.04.2020

   Regjeringens bevilgning på 50 millioner kroner til private innovasjons- og gründermiljøer som har vært utsatt for store inntektstap knyttet til koronavirusutbruddet er nå klar.

  • Norske EpiGuard fikk produksjonen i gang igjen – i Italia

   27.04.2020

   Det Fredrikstad-baserte selskapet EpiGuard står bak EpiShuttle, som er et transportsystem for pasienter med svært smittsomme sykdommer. Koronapandemien har gjort produktet etterspurt, men hindret prod...

  • Norsk digital koronaløsning klar for verdensmarkedet

   22.04.2020

   Med plattformen til selskapet Helseapps kan pasienter med covid-19 få riktigere helsehjelp raskere. Nå står gründerne klare til å eksportere til land som er hardt rammet.

  • Utvidet støtte til landbruk og landbruksbaserte næringer

   17.04.2020

   For å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for bedrifter knyttet til landbruket, vil Innovasjon Norge utvide rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst.

  • Historisk tilbud om finansiering

   17.04.2020

   Et koronarammet næringsliv får nå et historisk godt tilbud om finansiering av innovasjon og omstilling. Har du et godt prosjekt, kan Innovasjon Norge dekke en stor andel av utviklingskostnadene.

  • Ønsker du å påvirke Horisont Europa?

   16.04.2020

   Nå kan du bli medlem i en nasjonal referansegruppe for Horisont Europa, EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon. Vi trenger kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder. Fr...

  • Stadig flere bedrifter ønsker støtte til nyutvikling

   07.04.2020

   Henvendelser til Innovasjon Norge tyder på at norske bedrifter innretter seg på en langvarig koronasituasjon.