Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Avlyser matmesse i Berlin

  Den store internasjonale mat- og landbruksmessen Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2021 er nå avlyst. Dermed blir det heller ikke noe av den tradisjonelle norske deltakelsen på messen.

  For norske matprodusenter landet rundt har Internationale Grüne Woche (IGW) og Berlin i over 30 år vært en viktig møteplass, utstillings- og testarena for norske mat- og reiselivsopplevelser. Deltakelsen er en del av de etablerte profileringstiltakene for norsk landbruk og norsk mat. 

  Sterkere tilbake

  – Vi forstår avgjørelsen fra messeledelsen om å avlyse. Vi er i en situasjon der vi alle må ta ansvar og smittehensyn. Vi bruker denne tiden fremover til å utvikle norsk matproduksjon slik at vi kan komme enda sterkere tilbake med det beste vi har å by på av flotte norske matspesialiteter og reiselivsopplevelser, sier landbruks- og matministrer Olaug Bollestad.

  Etter planen skulle nærmere hundre norske mat- og reiselivsbedrifter fra tre utvalgte regioner representere Norge på standen på IGW i Berlin i 2021. Den norske deltakelsen på messen organiseres av Innovasjon Norge, og er et viktig prosjekt som skal bidra til å samle og strukturere innsatsen som gjøres for regional utvikling på mat- og reiselivsområdet.

  Mer informasjon

  Avlysningen medfører at det ikke vil bli en særskilt oppfølging av noen utvalgte regioner som deltakere på neste års IGW. Dette gir i stedet anledning til å gjøre en gjennomgang og vurdering av innretningen på regionarbeidet som legges til grunn i IGW-prosjektet. Landbruks- og matdepartementet vil, sammen med Innovasjon Norge, ta initiativ til en slik prosess og ser frem til å samarbeide med de regionale partnerskapene om dette. Vi vil komme med mer informasjon om dette med det første.

  – Produktutvikling og nettverksbygging med fokus på regional matkultur og reiselivsopplevelser er en del av forutsetningene for den norske deltakelsen i Berlin. Vi vil bruke denne anledningen til å forsterke og videreutvikle det gode arbeidet som gjøres i IGW-regionene og vil komme med mer informasjon om dette i løpet av høsten, sier Bollestad.

  Ministermøte

  IGW har vært arrangert siden 1926, og samler hvert år over 1500 utstillere fra rundt regnet 70 land. Norges planlagte deltakelse i 2021 ville vært den 34. i rekken. Nå planlegges det i stedet for en gjennomføring av dette store mat- og landbruksarrangementet i januar 2022.

  Det arrangeres vanligvis et stort landbruksministermøte som ledd i IGW. I følge arrangøren vil ministermøtet bli gjennomført digitalt denne gangen og det legges opp til at landbruks- og matministeren vil delta på dette møtet.