Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bedrifter som får eksportråd, vokser mer

  Stort kontainerskip lastet med masse kontainere
  Getty Images

  Bedrifter som mottar eksportråd vokser mer enn andre sammenlignbare bedrifter, viser en analyse fra Samfunnsøkonomisk analyse.

  De bedriftene som har fått internasjonal markedsrådgivning har 8,2 prosentpoeng høyere vekst i omsetning og 4,1 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping enn sammenliknbare bedrifter som ikke har benyttet seg av tilbudet, viser en undersøkelse Samfunnsøkonomisk analyse har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge. Bedriftene som har mottatt internasjonal markedsrådgivning kan også ha benyttet andre tjenester fra Innovasjon Norge eller andre offentlige aktører. Virkemidlene virker sammen ved at de møter ulike behov gjennom bedriftenes utviklingsløp.

  Innovasjon Norge har 35 kontorer over hele verden som hjelper bedriftene med å forstå markedet, forretningskulturen og konkurransebildet der de ønsker å satse. Mange får også støtte i kommunikasjonen med lokale myndigheter og i jakten på samarbeids- eller produksjonspartnere i sitt nye marked.

  Høyere verdiskaping

  Veksten i verdiskapingen fører også til økt effektivitet. Den normale veksten i produktiviteten i norsk næringsliv er for tiden mellom en og to prosent per år. Bedrifter som har mottatt internasjonal markedsrådgivning har imidlertid en årlig produktivitetsvekst på 2,3 prosentpoeng mer enn sammenliknbare bedrifter, ifølge undersøkelsen.

  Alle norske bedrifter som vil satse i utlandet har mulighet til å be om internasjonal rådgivning fra Innovasjon Norges internasjonale kontorer. Bak undersøkelsen står Samfunnsøkonomisk analyse, et uavhengig analysemiljø som blant annet tar oppdrag som viser sammenhengene mellom næringslivets verdiskaping og samfunnets interesser.

  Kompetanse viktig

  800 bedrifter fikk markedsrådgivning fra Innovasjon Norges kontorer i utlandet i 2019. En av dem er eSmart Systems, som utvikler en programvare som kan prosessere og behandle store mengder data og analysere disse ved hjelp av kunstig intelligens. Da orkanen Irma herjet i USA ga eSmart Systems rammede amerikanere strømmen tilbake ved hjelp av sensordata fra droner og kunstig intelligens. Selskapet har kontorer i London, England, Tyskland, Danmark og USA.

  - Vi har hatt veldig godt utbytte av internasjonal rådgivning, særlig når det gjelder nettverk, produktutvikling, partnerskap og kundekontakt. Vi har hatt tett og god kontakt med flere av Innovasjon Norges kontorer i utlandet, spesielt gjelder dette London og San Fransisco. Ett eksempel er initiativet knyttet til kunstig intelligens i regi av Innovasjon Norges kontor i London – dette har vært viktig for eSmart. Samarbeidet med Innovasjon Norges kontorer i utlandet har vært viktig for vår internasjonalisering, sier Knut H. H. Johansen, administrerende direktør i eSmart Systems.

  Eksport starter hjemme

  Prosessen starter gjerne med at en bedrift får veiledning fra Innovasjon Norges kontor i bedriftenes respektive fylke. Innovasjon Norge utfordrer bedriften på hvilke markeder som kan være relevante for bedriften, siden det ikke alltid er i nærmarkedene at de kommersielle mulighetene er størst. I tillegg får bedriften sparring og muligheten til å delta på kurs og programmer om for eksempel internasjonalisering, EU-finansiering, handelsregler, toll og moms.

  Deretter tar rådgiverne ved Innovasjon Norges 35 internasjonale kontorer over med sin kunnskap om lokale markeder, nyttige kontakter og potensielle forretningspartnere.

  Minst like viktig som penger

  Innovasjon Norges egen kundeeffektundersøkelse bekrefter at kunnskap om hvordan man kan lykkes i internasjonale markeder er viktig: 35 prosent av bedriftene som får kompetanse i tillegg til kapital, vurderer kompetansetjenesten som like viktig som den finansielle tjenesten for deres konkurranseevne. 20 prosent mener at kompetansetjenestene er viktigere enn finansieringstjenestene.

  - Det at vi er til stede både i Norge og i internasjonale markeder gjør at vi kan gi bedriftene råd lokalt og globalt. Undersøkelsene tyder på at vår rolle som sparringpartner hjemme og ute gir god effekt, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

  Fakta

  • Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker og i 30 land.
  • 800 bedrifter fikk markedsrådgivning fra Innovasjon Norges kontorer i utlandet i 2019.
  • 600 bedrifter fikk hjelp fra Innovasjon Norge om handelsregler og praktiske problemstillinger knyttet til eksport i 2019.