Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Et budsjett for grønn omstilling og eksport

  Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge
  - Dette budsjettet bekrefter vår kjernerolle, nemlig å legge grunnlaget for fremtidens verdiskaping og arbeidsplasser, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.Astrid Waller

  - Dette budsjettet gjør at vi kan støtte flere grønne prosjekter over hele landet. Videre har vi fått tydelige føringer om å ta disse ut i verden, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

  Regjeringen foreslår å øke rammene til innovasjonslån, grønn omstilling og arbeid med eksport gjennom næringsklyngene.

  - Innovasjon har aldri vært viktigere for at Norge skal ha et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv. Dette budsjettet bekrefter vår kjernerolle, nemlig å legge grunnlaget for fremtidens verdiskaping og arbeidsplasser, sier Håkon Haugli.

  Næringslivet er i en vanskelig situasjon. På grunn av koronakrisen har Innovasjon Norges samlede låne- og tilskuddsrammer i 2020 ligget på det dobbelte av et normalår. Per 30. juni hadde vi passert hele 2019 i bidrag til næringslivet.

  - Vi er klare til også å ta på oss nye oppgaver som en konsekvens av koronakrisen, sier Haugli.

  Grønt lys for flere EU-programmer

  Budsjettet gir også flere muligheter for norsk næringsliv til å benytte EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. Regjeringen åpner for at Norge skal delta i Horisont Europa, Digital Europe, EUs Romprogram, og en ordning for å få små og mellomstore bedrifter til å vokse, COSME.

  - Programmene vil gi norske bedrifter tilgang til nettverk, kompetanse og risikokapital som er avgjørende for videre utvikling og kommersialisering i viktige eksportmarkeder. Dette er gode nyheter for bedrifter i hele landet, sier Haugli.

  Nå kan enda flere bedrifter få drahjelp fra EU.

  Styrket og spisset eksportinnsats

  Regjeringen satser mer strategisk på eksport gjennom statsbudsjettet og en egen eksporthandlingsplan.

  - Det er en svært viktig satsing. Norge må eksportere mer. Det er vi alle helt avhengig av. For å få til det må vi utvikle sterke regionale bedrifter og miljøer, sier Haugli.

  Les om hvordan vi skal styrke eksportinnsatsen.

  Innovasjon Norges budsjett i tall

  Regjeringen foreslår å bevilge 4,2 milliarder kroner til Innovasjon Norge neste år. Det er en økning fra 4,0 milliarder kroner på det ordinære budsjettet for 2020. I tillegg kommer låneordningene.

  Økningen på budsjettet kommer på grønne områder:

  • Grønn plattform er et samarbeidsprosjekt med Forskningsrådet og Siva, der 102,5 millioner kroner skal forvaltes av Innovasjon Norge.
  • Miljøteknologiordningen øker med 18,1 millioner kroner til 583,6 millioner.

  Tiltak for eksport øker med 30 millioner kroner.

  Økningene gjelder Innovasjon Norges ordinære budsjett. I tillegg har regjeringen varslet at det kan komme ekstra midler for å håndtere koronapandemien.