Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Historisk tilbud om finansiering

  Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge

  Et koronarammet næringsliv får nå et historisk godt tilbud om finansiering av innovasjon og omstilling. Har du et godt prosjekt, kan Innovasjon Norge dekke en stor andel av utviklingskostnadene.

  Innovasjon Norge har åpnet for at norske bedrifter kan søke om lån og tilskudd fra ekstrapotten på nesten fem milliarder kroner.

  - Finanskrisen i 2008 viste at krisetid også er tid for innovasjon og omstilling. Nå er vi igjen i en situasjon som krever omstilling hos mange, og det legger vi til rette for, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

  Koronapandemien endrer hverdagen og utsiktene for mange bedrifter. Mange må tenke nytt, sette i gang strategiprosesser, gjøre forstudier, sette i gang forsknings- og utviklingsprosjekter, etablere nye produksjonsmetoder eller utvikle nye produkter og tjenester. Slike aktiviteter ­- som dreier seg om innovasjon og omstilling - kan Innovasjon Norge være med på å finansiere.

  - Dette vil være til uvurderlig hjelp for mange av landets små- og mellomstore bedrifter i en vanskelig tid. Ordningene vil bidra til ny aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av koronasituasjonen. Dette er viktig for at norsk næringsliv skal opprettholde sin omstillings- og vekstevne, sier næringsminister Iselin Nybø.

  Oppstartfinansiering

  For gründere øker Innovasjon Norge nå tilbudet betydelig både gjennom tilskudd og lån. Innovasjon Norge kan øke sitt bidrag i tilknytning til markedsavklaring og kommersialisering spesielt. Vi kan gi tilskudd på inntil 1,5 millioner kroner og oppstartlån på inntil 2,4 millioner kroner. Kravene til bedriftenes egenfinansiering reduseres også. Nå kan man også søke både tilskudd og oppstartlån, noe som ikke har vært mulig tidligere. Innovative oppstartselskaper med vekstpotensial får nå enda bedre forutsetninger for å lykkes med utvikling og vekst i oppstartsfasen. Med dette håper Innovasjon Norge å legge til rette for å nå sitt mål om flere gode gründere og flere vekstselskaper.  

  Lånefinansiering

  Innovasjon Norge har langt større lånerammer enn tidligere. Omfanget av Innovasjonslån mer enn dobles til totalt 3 milliarder kroner. Økte bevilgninger gir Innovasjon Norge mulighet til å kunne yte lån til bedrifter som ønsker å sette i gang innovasjons-, omstillings-, vekst og utviklingsprosjekter. Vi kan nå tilby en høyere finansiering enn tidligere, og har anledning til å tilby gode vilkår som rente- og avdragsfritak.

  - Vi som har mulighet til å ta høyere risiko på vegne av bedriftene må gjøre det nå. Det sikrer at gode prosjekter ikke stopper opp på grunn av koronakrisen, sier

  Tilskuddsfinansiering

  Norske små og mellomstore bedrifter kan søke om tilskudd fra historisk store rammer. Et nytt og ekstraordinært innovasjonstilskudd skal bidra til innovasjons- og utviklingsprosjekter.

  Midlene skal stimulere produkt- og tjenesteutvikling, strategi- og kompetanseutvikling, investeringer nødvendig for å gjennomføre eller utnytte resultater av innovasjonsprosjekter, tilrettelegging av utviklingsaktiviteter og - prosjekter og bedriftsnettverk.

  Målet er å styrke bedriftenes konkurransekraft gjennom utvikling og implementering av nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Tilskuddet kan gå til delfinansiering av disse aktivitetene.

  Det ekstraordinære innovasjonstilskuddet kommer i tillegg til etablerte ordninger som Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen, hvor Innovasjon Norge også har fått økte bevilgninger.

  - Viktige utviklingsprosjekter må fortsette til tross for koronapandemien. Vi støtter bedrifter og prosjekter som var konkurranse- og levedyktige før koronapandemien, og legger til rette for at Norge opprettholder omstillings- og vekstevne, sier Haugli.