• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge setter ned rentene

   Getty Images
  Getty Images

  Innovasjon Norge har i dag besluttet å sette ned utlånsrentene for risikolån med 1,25 prosentpoeng og med 1 prosentpoeng for lavrisikolån.

  (NB! Saken er oppdatert med nye tall 23. mars) 

  Risikolån inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartslån.

  Endringen blir gjort gjeldende med virkning fra 23. mars for nye lån. For allerede løpende lån vil endringen skje med virkning fra 15. april 2020.

  Bakgrunnen for rentereduksjonen er at Norges Bank nå har satt ned styringsrenten med 0,75 prosentpoeng.

  - Rentene i markedet er betydelig redusert. Vi strekker oss litt lengre for nettopp å ta hensyn til de behovene norsk næringsliv nå har for raskt å kunne redusere kostnader, sier administrerende direktør Håkon Haugli.   

  Innovasjon Norge bidrar hvert år med rundt regnet 4 milliarder kroner i form av lån til norsk næringsliv. Rentereduksjonen omfatter en samlet låneportefølje på 18 milliarder kroner.

  Innovasjon Norge har i tillegg åpnet for at bedrifter som opplever økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien kan søke om avdragsutsettelse på sine lån hos Innovasjon Norge.

  Les mer om avdragsutsettelse

  Les mer om våre tiltak for norsk næringsliv