• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge setter ned rentene

  Innovasjon Norge har i dag besluttet å sette ned utlånsrentene for risikolån med 0,25 prosentpoeng og med 0,25 prosentpoeng for lavrisikolån.

  Risikolån inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartslån.

  Endringen blir gjort gjeldende med virkning fra 22. mai for nye lån. For løpende lån vil endringen skje med virkning fra 1. juni 2020.

  Bakgrunnen for rentereduksjonen er at Norges Bank 7. mai satte ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

  Innovasjon Norge bidrar hvert år med rundt regnet 4 milliarder kroner i form av lån til norsk næringsliv. Rentereduksjonen omfatter en samlet låneportefølje på 18 milliarder kroner.

  Innovasjon Norge har åpnet for at bedrifter som opplever økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien kan søke om avdragsutsettelse på sine lån hos Innovasjon Norge.

  Les mer om avdragsutsettelse

  Les mer om våre tiltak for norsk næringsliv