Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge søker ny eksportsjef

  Direktør for Entreprenørskap, vekst og eksport i 2020
  Direktør for Entreprenørskap, vekst og eksport, Per Niederbach, leter etter en eksportsjef. FOTO: Siv Elin Nærø

  Avdelingen Eksport Norge skal jobbe målrettet for å ta de beste norske bedriftene ut i verden. Nå leter vi etter en eksportekspert som kan lede dette arbeidet.

  -Dette blir faktisk en av Norges mest betydningsfulle jobber, lover direktør for Entreprenørskap, vekst og eksport i Innovasjon Norge, Per Niederbach.

  Eksport Norge er en avdeling hvor all ekspertise og erfaring om eksport er samlet. Våre ansatte skal bidra til å bygge nye eksportbedrifter i Norge og åpne dører inn til nye markeder internasjonalt.

  -Hvis vi skal opprettholde velferdsnivået i Norge, er vi helt avhengige av økte eksportinntekter. Derfor har vi i Innovasjon Norge det siste året lagt en helt ny strategi for å styrke norsk eksport. Det er den strategien vår nye eksportsjef får hovedansvaret for, sier Niederbach.

  Et av de viktigste grepene Innovasjon Norge gjør nå er å satse tungt på de bedriftene som har størst potensiale for vekst. Vi har også gjort endringer i vår tilstedeværelse i utlandet, og styrket oss i de viktigste markedene for norske bedrifter.

  -I hjelpeapparatet rundt norske bedrifter er det kun vi som har folk på bakken over hele verden. Det gjør at vi kan tilby bedriftene i Norge skreddersydd hjelp når de skal satse internasjonalt, sier Niederbach.

  Den nye eksportsjefen skal sørge for at Innovasjon Norges eksportrådgivere ved kontorene våre i Norge gjør lokale bedrifter klare til å øke salget i utlandet. I tillegg jobber Eksport Norge med et nytt digitalt tilbud som skal ruste bedrifter til en eksportsatsing.

  -Innovasjon og eksport henger nøye sammen. Derfor er det viktig at den som skal lede vår eksportstrategi sikrer helheten i tjenestetilbudet vårt, sier Niederbach.

  Er det du som skal lede Innovasjon Norges eksportsatsing? Dette er det vi leter etter:

  Ansvar og oppgaver

  • Lede og videreutvikle avdelingen Eksport Norge
  • Fag og resultatansvar for Innovasjon Norges eksportsatsing
  • Utvikle tilbud og tjenester som møter kundebehov og trender og forstå brukerbehov hos samarbeidspartnere, medarbeidere og andre interessenter
  • Myndighets- og oppdragsgiverdialog
  • Følge opp og styrke samarbeid med norsk næringsliv Team Norway, utenrikstjenesten og andre relevante samarbeidspartnere
  • Mål- og resultatoppfølging og rapportering

  Kvalifikasjoner

  • Bred erfaring fra arbeid med eksport og internasjonalisering i norsk næringsliv
  • Sterk strategisk, faglig og forretningsmessig bakgrunn fra eksportrettet virksomhet
  • God forståelse for kunde- og markedsbehov
  • Ledelse av kunnskapsmedarbeidere
  • God kjennskap til norsk næringsliv bredt nettverk til relevante bedrifter og miljøer

  Personlige egenskaper

  • Strategisk, forretnings- og kundeorientert
  • Gode lederegenskaper med evne å bry seg om de ansatte, se helhet, sette retning og gjennomføre
  • Relasjons- og nettverksbygger som kan knytte kontakt med kunder og samarbeidspartnere– nasjonalt og internasjonalt
  • Gode formidling- og kommunikasjonsferdigheter, både på norsk og engelsk
  • Motivert og dedikert for oppgaven

   

  Stillingen rapporterer til leder for divisjon Entreprenørskap, vekst og eksport. 

   

  GÅ TIL STILLINGSUTLYSNINGEN HER