Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge støtter næringslivet i en vanskelig periode

  Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge
  Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.Foto: Astrid Waller

  - Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe næringslivet gjennom den vanskelige tiden koronaviruset har bragt oss inn i, sier administrerende direktør Håkon Haugli. – Jobben vår er å bidra til vekst og verdiskaping i næringslivet, og den jobben er enda viktigere nå enn ellers.

  Deler av næringslivet står overfor store utfordringer som følge av koronaviruset, særlig utfordringer med likviditet for utsatte bedrifter og bransjer.
  Innvasjon Norge er i løpende dialog med departementene om næringslivets behov og hvilke tiltak som kan gjøre sitasjonen mindre vanskelig for bedriftene. Vi har spilt inn flere forslag og venter en avklaring på disse i løpet av uka, trolig den 20. mars.

  Regjeringen har tidligere presentert flere tiltak som skal gjøre situasjonen enklere for næringslivet og fortsetter å utvikle dette.

  Inntil videre gjør Innovasjon Norge det vi kan for å være en diskusjonspartner for næringslivet, formidle informasjon og sikre at vi håndterer henvendelser raskt, effektivt og med minst mulig byråkrati. Vi har også satt i verk en del konkrete tiltak:

  • Innovasjon Norge gjør det lettere å få utsettelse på avdrag for våre kunder. Her kan du søke om utsettelse. Vi har forenklet prosessen og behandler søknadene raskt.

  • Vi øker kapasiteten på saksbehandling for raskt å kunne tilby rådgivning og hjelp.

  • Vi er lett tilgjengelig for gründere og vekstbedrifter. Kontakt våre rådgivere.

  • Innovasjon Norge har rause lånerammer. Regjeringen vil også vurdere lånerammene etter hvert og se an etterspørselen etter lån.

  • Vi tilbyr lån til ulike betingelser, avhengig av hva slags bedrift du jobber med. Se våre finansieringstjenester. Vi ønsker å være løsningsorienterte. Vi snakker med hver enkelt bedrift og gjør vurderinger i samarbeid med bedriften.

  • Alle våre kontorer har full drift, selv om medarbeiderne jobber hjemmefra. Du kan kontakte oss på e-post eller telefon helt som normalt.

  • Vi henviser deg til andre deler av virkemiddelapparatet hvis vi mener det er andre som kan dekke ditt behov bedre. Vi har bred kontakt med næringslivet, kontorer i hele landet og et nært samarbeid med banksektoren.

  I tillegg vil vi i samråd med våre oppdragsgivere fortløpende vurdere alternative tiltak og tiltakspakker for å møte mulige utfordringer som kan komme på litt lenger sikt. Vi følger næringslivet tett over hele landet og gir våre råd.

  Se regjeringens oppsummering av tiltakene som ble presentert 13. mars

   

  Våre kontorer i Norge: