Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Krisepakke snart klar for bedriftene

  Hånd som skriver på tavle
  Foto: Getty Images

  Stortinget har vedtatt en økning på 4,7 milliarder i lån og tilskudd til  oppstart- og vekstbedrifter, som Innovasjon Norge skal forvalte. Vi jobber nå på spreng for å kunne levere dette så fort som mulig til de bedriftene som er i vår målgruppe.

  Det er en jobb som må gjøres for å få disse pengene ut til norske bedrifter, og Innovasjon Norge jobber nå for å finne ut hvordan vi best kan løse dette. Vi må gjøre noen justeringer på våre tjenester, slik at de blir best mulig tilpasset behovene hos norske oppstarts- og vekstbedrifter i dag. 

  Prosessen framover 

  Det formelle oppdragsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet er ennå ikke mottatt.  
  Men vi er allerede i gang med å klargjøre våre systemer og tilpasse vårt tjenestetilbud. 

  Vi gjør også en stor jobb internt for å omdisponere de menneskelige ressursene, slik at vi har nok folk til å saksbehandle alle søknader om lån og tilskudd.  

  Målet er å kunne presentere det nye tjenestetilbudet til kundene rett over påske. 

  Hva er nytt?

  Stortinget har vedtatt følgende økte bevilgninger til Innovasjon Norge:  

  • 2,1 milliarder kroner til innovasjonstilskudd. Dette er tilskudd til utviklingsaktiviteter i små og mellomstore bedrifter som antas å ha stort markedspotensial. 
  • 500 millioner kroner til etablerertilskudd. Dette er tilskudd til gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsidéer som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital.  
  • 300 millioner kroner til rentestøtte for innovasjons- og risikolån. Dette gir Innovasjon Norge mulighet til å innvilge lengre rentefrie perioder for våre kunder. 
  • 50 millioner kroner til en ny tilskuddordning for private innovasjons- og gründermiljøer. Med private innovasjonsmiljøer menes for eksempel inkubatorer, co-working spaces og akseleratorer. 
  • En økning i rammen for innovasjonslån med 1,6 milliard kroner, til totalt 3 milliarder. Innovasjonslån kan brukes til å få nye løsninger ut i markedet, vekst og styrking av arbeidskapitalen.  
  • Økt tilskudd til Miljøteknologiordningen med 184,5 millioner kroner til totalt 750 millioner. Slike tilskudd går til å finansiere pilot- og demonstrasjonsanlegg for prosjekter innenfor miljøteknologi. 

  Hvilke bedrifter kan få støtte?

  Det er viktig for norsk økonomi at gründere og vekstbedrifter, som skal være med på omstillingen av Norge, blir satt i stand til å utvikle bedriften eller forretningsidéen videre.  

  Innovasjon Norges virkemidler skal være et supplement til de generelle tiltakene som Stortinget har vedtatt, og skal bidra til at innovasjonsaktiviteten i næringslivet ikke stopper opp som en følge av tiltakene for å stoppe virusspredning. Særskilt støtte til virksomheter med forsknings- og innovasjonsaktivitet vil derfor bidra til at vi opprettholder omstillings- og vekstevne når pandemien er over. 
   
  Det er ikke slik at Innovasjon Norge nå har fått økte bevilgninger for å støtte alle typer prosjekter i næringslivet. Vi har fått økte rammer for å styrke prosjekter som jobber med utvikling og innovasjon. Det er et supplement til de mer generelle tiltakene regjeringen har innført.

  Våre kriterier for å få lån eller tilskudd er fortsatt stort sett de samme, men vi har nå en større pott med penger å ta fra for å kunne hjelpe bedrifter som har innovative prosjekter med potensial for vekst.