Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Krisepakke snart klar for bedriftene

   Foto: Getty Images
  Foto: Getty Images

  Stortinget har vedtatt en økning på 4,7 milliarder i lån og tilskudd til  oppstart- og vekstbedrifter, som Innovasjon Norge skal forvalte. Vi jobber nå på spreng for å kunne levere dette så fort som mulig til de bedriftene som er i vår målgruppe.

  Det er en jobb som må gjøres for å få disse pengene ut til norske bedrifter, og Innovasjon Norge jobber nå for å finne ut hvordan vi best kan løse dette. Vi må gjøre noen justeringer på våre tjenester, slik at de blir best mulig tilpasset behovene hos norske oppstarts- og vekstbedrifter i dag. 

  Prosessen framover 

  Det formelle oppdragsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet er ennå ikke mottatt.  
  Men vi er allerede i gang med å klargjøre våre systemer og tilpasse vårt tjenestetilbud. 

  Vi gjør også en stor jobb internt for å omdisponere de menneskelige ressursene, slik at vi har nok folk til å saksbehandle alle søknader om lån og tilskudd.  

  Målet er å kunne presentere det nye tjenestetilbudet til kundene rett over påske. 

  Hva er nytt? 

  Stortinget har vedtatt følgende økte bevilgninger til Innovasjon Norge:  

  • 2,1 milliarder kroner til innovasjonstilskudd. Dette er tilskudd til utviklingsaktiviteter i små og mellomstore bedrifter som antas å ha stort markedspotensial. 
  • 500 millioner kroner til etablerertilskudd. Dette er tilskudd til gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsidéer som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital.  
  • 300 millioner kroner til rentestøtte for innovasjons- og risikolån. Dette gir Innovasjon Norge mulighet til å innvilge lengre rentefrie perioder for våre kunder. 
  • 50 millioner kroner til en ny tilskuddordning for private innovasjons- og gründermiljøer. Med private innovasjonsmiljøer menes for eksempel inkubatorer, co-working spaces og akseleratorer. 
  • En økning i rammen for innovasjonslån med 1,6 milliard kroner, til totalt 3 milliarder. Innovasjonslån kan brukes til å få nye løsninger ut i markedet, vekst og styrking av arbeidskapitalen.  
  • Økt tilskudd til Miljøteknologiordningen med 184,5 millioner kroner til totalt 750 millioner. Slike tilskudd går til å finansiere pilot- og demonstrasjonsanlegg for prosjekter innenfor miljøteknologi. 

  Hvis du vil vite mer om disse tiltakene tilbyr vi et webinar om dette på våre nettsider.

  Hvilke bedrifter kan få støtte? 

  Det er viktig for norsk økonomi at gründere og vekstbedrifter, som skal være med på omstillingen av Norge, blir satt i stand til å utvikle bedriften eller forretningsidéen videre.  

  Innovasjon Norges virkemidler skal være et supplement til de generelle tiltakene som Stortinget har vedtatt, og skal bidra til at innovasjonsaktiviteten i næringslivet ikke stopper opp som en følge av tiltakene for å stoppe virusspredning. Særskilt støtte til virksomheter med forsknings- og innovasjonsaktivitet vil derfor bidra til at vi opprettholder omstillings- og vekstevne når pandemien er over. 
   
  Det er ikke slik at Innovasjon Norge nå har fått økte bevilgninger for å støtte alle typer prosjekter i næringslivet. Vi har fått økte rammer for å styrke prosjekter som jobber med utvikling og innovasjon. Det er et supplement til de mer generelle tiltakene regjeringen har innført. 
   

  Våre kriterier for å få lån eller tilskudd er fortsatt stort sett de samme, men vi har nå en større pott med penger å ta fra for å kunne hjelpe bedrifter som har innovative prosjekter med potensial for vekst.