Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • EU-finansiering for å støtte medie-startups

  Bygget NCE Media City i Bergen
  Foto: NCE Media

  NCE Media har sammen med seks europeiske partnere blitt tildelt 62 millioner kroner fra EU. Målet er å stimulere bruken av ny teknologi i mediebransjen.

  EU-midlene vil gå til prosjektet STADIEM (Startup Driven Innovation in European Media) 

  Det er svært gledelig at EU-kommisjonen nok en gang peker på den norske medieklyngen som et av miljøene i Europa som er ledende på deep-tech-løsninger, denne gangen rettet mot oppstartsdrevet innovasjon, sier Anne Jacobsen, leder av NCE Media. 

  Nytt økosystem

  I dag utgjør mediebransjen et komplekst økosystem for brukere og produsenter, der grensene mellom mediene er blitt uskarpe. Utfordringen for de tradisjonelle mediesektorene er å konkurrere i dette utvidede økosystemet, og å oppfylle brukernes forventninger ved raskt å omfavne nye teknologier for å opprette, styre og distribuere innhold.  

  Prosjektet har som mål å utvikle et mer koordinert og enhetlig økosystem for å stimulere, forme og fremme bruken av ny medieteknologi som for eksempel 5G, Internet of Things, Virtual eller Augmented Realitywearables, dataanalyse og kunstig intelligens. Dette skal gjøres gjennom å opprette et europeisk inkubasjons- og akseleratorprogram 

  NCE Media i ledelsen

  NCE Media er ansvarlig for å finne samarbeidspartnere til oppstartsselskapene og utvikling av akseleratorprogrammet. Klyngen er også med på det EU-finansierte prosjektet Media Motor Europe. Her støtter klyngen europeiske oppstarts- og vekstselskaper som bruker kunstig intelligens for å løse utfordringer mediebransjen har, sammen med tre andre innovasjonssentre i Europa.  

  Dette er det andre større tilsagnet klyngen har mottatt fra EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Klyngen har i flere år jobbet strategisk og målrettet med å bygge nettverktiltrekke seg internasjonale partnere og å få gjennomslag for sine søknader i EUs programmer. Klyngens EU-rådgiver, Kristoffer Hammer, har en viktig rolle i satsingen  å tiltrekke seg EU-finansiering. 

  EU-prosjekter er en unik mulighet for NCE Medias medlemmer til å bli koblet på nye nettverk og innovasjonsmiljø. Nøkkelen for å få dette til, er å fokusere søknader mot utlysninger der klyngen virkelig har noe å tilføre, gjennom ekspertise og miljø, sier Kristoffer Hammer. - En annen viktig faktor er å sikre at man har et veldig godt europeisk nettverk og danne konsortier der man har erfarne partnere og som har suksess fra Horisont 2020-søknader.  

  EU-rådgivere

  Hammer er en av totalt 13 EU-rådgivere som er delfinansiert gjennom Innovasjon Norges ordning EU-rådgiver i klyngenHan har hatt god dialog med Innovasjon Norges regionale EU-rådgiver i klyngens EU-arbeid. 

  - Ordningen med en egen EU-rådgiver i klyngen er svært viktig for oss. Dette er et langsiktig arbeid, der vårt tette samarbeid med Innovasjon Norge gir resultat. Dette er det andre EU-prosjektet NCE Media tildeles på kort tid, sier klyngeleder Anne Jacobsen. 

  Gjennom prosjektet STADIEM vil det lyses ut midler til oppstartsselskap for å videreutvikle sine prosjekter gjennom testing og validering i samarbeid med store selskap. Målet er at oppstartsselskapene skal bli bedre posisjonert til å kommersialisere sine tjenester. Selskapene som blir tatt opp i STADIEM kan sikre seg opptil 1,7 millioner kroner i finansering. Totalt skal til sammen 40 millioner deles ut til oppstartsselskaper i løpet av to år.  

  Jobber du i en bedrift som kan ha mulighet for EU-finansiering? Ta kontakt med Innovasjon Norges EU-rådgiver i din region for mer informasjon.