Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge skal forvalte to milliarder kroner til pakkereiseselskapene

  Oversiktsbilde av Dubai by
  GettyImages

  I forslag til revidert nasjonalbudsjett la regjeringen frem en ny ordning som skal gi statlige subsidierte lån for pakkereisearrangørers refusjoner av pakkereiser og sammensatte arrangementer som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni 2020. Innovasjon Norge skal forvalte pakken.

  Disse pengene skal raskt i arbeid, og vi skal nå jobbe med å klargjøre våre systemer og organisasjon slik at saksbehandling av søknader og utbetalinger kan gjennomføres så effektivt som mulig når formelle godkjenninger er på plass og forslaget er godkjent av Stortinget.


  Innovasjon Norge vil åpne for søknader når ordningen er godkjent av ESA, og foreløpig plan er at søknadsfristen vil være 14. juni 2020. Inngåelse av lånekontrakter kan først skje hvis Stortinget vedtar ordningen i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.


  Les mer på Regjeringen.no