Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Norsk helseteknologi til topps i EU

  ""
  RESPINOR

  RESPINOR vant pitche-konkurransen for koronaløsninger organisert av Det europeiske innovasjonsrådet (EIC).

  Den norske bedriften utvikler en ultralydbasert teknologi som måler bevegelser i mellomgulvet, diafragma på fagspråket – vår viktigste pustemuskel. Teknologien kan ha avgjørende betydning for pasienter på respirator.  

  - Sensorer settes enkelt på huden til pasienten og måler diafragmas bevegelse. De komplekse signalene oversettes til lesbare grafer på en skjerm, og målingene hjelper spesialistene å beslutte når pasienten kan kobles fra respiratoren, forklarer administrerende direktør i RESPINOR, Trude Tingvoll. 

  Hun forteller at dersom pasienter blir liggende for lenge på respirator, kan det føre til økt dødelighet og bli unødvendig dyrt for sykehuset og samfunnet.

  Verdifull markedsvalidering

  Løsningen gikk helt til topps da EIC arrangerte ePitching på COVID-19-løsninger i vår.  Blant deltakerne var over 50 offentlige og private innkjøpere og flere enn 20 små og mellomstore bedrifter, som allerede var støttet av EIC.  

  - Å vinne betyr at innkjøpere fra en rekke EU-land vurderer vår teknologi som den beste innovasjonen rettet mot koronapandemien. Dette gir verdifull markedsvalidering, sier Tingvoll. 

  Bedriften samarbeider med sykehus i Frankrike, Italia og Norge som tester teknologien i kliniske studier. 

  - Nå jobber vi med neste fase kliniske studie, før vi skal søke produktsertifiseringen CE-merking. Vi planlegger lansering i EU innen 2022, etterfulgt av USA, Canada og Asia, forteller Tingvoll.  

  Avgjørende EU-rådgivning 

  Selskapet har fått finansiering gjennom Horisont 2020, EUs program for forskning og innovasjon, i flere omganger. Rådgivningen fra Innovasjon Norge og Norway Health Tech har vært avgjørende for å lykkes. 

  - Vi gikk seirende ut av søknadsrundene i EU både i fase 1 og 2, og fikk sikret finansiering til å utvikle selskapet der vi er i dag. Vi hadde ikke oppnådd disse resultatene uten Innovasjon Norge, da det er kompliserte og omfattende prosesser. For en liten bedrift med store ambisjoner, er det avgjørende med gode sparringpartnere som kan åpne dører for oss inn mot EU og internasjonale markeder. Jeg er utrolig takknemlig for bistanden vi har fått, sier Tingvoll. 

  EU-rådgiver i Innovasjon Norge, Kathleen Myklatun Skarbøvig, forteller at en rekke oppstartsbedrifter og SMB-er fra hele landet har oppnådd EU-finansiering og fått solid støtte på veien.   

  - Vi vet det krever tid og erfaring å søke, så vi hjelper kundene våre med å finne riktige finansieringsordninger og bistå dem gjennom hele løpet: søknadsprosessen, forberedelser til intervju i Brussel og implementeringen av prosjektet. Det ser vi gir gode resultater.  

  Internasjonale partnere er nøkkelen 

  Foruten regionale kontorer i hele Norge, har Innovasjon Norge 34 kontorer i 30 land som alle bistår norske bedrifter i viktige markeder. RESPINOR har god erfaring med disse. 

  - De kliniske studiene våre foregår blant annet på tre sykehus i Frankrike, og her har vi hatt god hjelp av Innovasjon Norges Paris-kontor. Sammen med universitetssykehuset i Paris, søker vi nå blant annet innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge for å få fortgang i utviklingen og testingen av teknologien, slik at den kan brukes allerede inneværende år, forteller Tingvoll. 

  Selskapet har tidligere deltatt på program og nettverksarrangement i regi av Innovasjon Norge rettet mot det japanske og amerikanske markedet. De var også en del av næringslivsdelegasjonen som besøkte Kina i 2018.

  - Internasjonale partnere og tilgang til nettverk er avgjørende for å vokse internasjonalt. Her trenger vi gode partnere og døråpnere med på laget, understreker Tingvoll.