Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Stadig flere bedrifter ønsker støtte til nyutvikling

  Henvendelser til Innovasjon Norge tyder på at norske bedrifter innretter seg på en langvarig koronasituasjon.

  Innovasjon Norge har hatt en kraftig økning i antall henvendelser fra norske bedrifter de siste tre ukene. Mange ønsker nå støtte til innovasjonsprosjekter eller innovative forprosjekter.

  - Vi ser en dreining fra henvendelser utelukkende om akutt mangel på likviditet til henvendelser om nye prosjekter bedrifter ønsker lån og tilskudd til å gjennomføre. Henvendelsene kan tyde på at mange bedrifter er over i en ny fase der de innretter seg for å håndtere utfordringene i et noe lengre perspektiv, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

  Eksempler på prosjekter bedrifter søker støtte til er overgang til netthandel, systemer for hjemlevering, løsninger for å avlaste helsevesenet og utvikling av nye produkter som løser utfordringer med virusepidemier.

  - Det positive vi kan si om situasjonen, er at vi ser en interesse for og vilje til å gjennomføre framtidsrettede prosjekter også i denne situasjonen. Vi ser en klar dreining i type søknader. Hvorvidt dette vil få varige konsekvenser for norsk næringsliv etter koronakrisen blir spennende å se, sier Haugli.

  Han understreker at for svært mange bedrifter er akutt mangel på likviditet fortsatt den mest prekære utfordringen.
  Med kontorer i 30 land – og i alle norske fylker – fanger Innovasjon Norge opp signaler fra norske bedrifter.

  I denne ukesrapporten kan du lese mer om økningen i antall henvendelser fra Innovasjon Norge.