Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Elvetrafikk i Kina er en døråpner for grønn, norsk skipsfartsteknologi

  Singapore city
  Foto: Getty Images.

  Kina har som mål å bli karbonnøytrale innen 2060, blant annet ved å gjøre den tunge trafikken på de indre vannveiene grønn. Det gir norske teknologileverandører unike eksportmuligheter.

  – Norsk maritim næring har kommet svært langt i utviklingen og utrullingen av grønn skipsfartsteknologi. Både leverandører av såkalt grønn teknologi og skipsnæringen har vært tidlig ute, hvilket har gitt verdifull erfaring.

  Det forteller Morten Sten Johansen i Jotun, som jobber som Regional Marine Director, i Nordøst-Asia. Jotun leverer løsninger for maling og rengjøring av skip.

  Ifølge Johansen kan de verdifulle erfaringene man har gjort seg i Norge, bli svært viktige når man skal eksportere teknologi og løsninger til de største markedene, som blant annet Kina.

  Strengere krav gir Norge unik mulighet

  I september i fjor kunngjorde kinesiske myndigheter at landet forplikter seg til å oppnå karbonnøytralitet innen 2060. Et viktig bidrag til dette vil være å sørge for lavere utslipp fra skipstrafikken, blant annet på Kinas tungt trafikkerte indre vannveier.

  Den vannbårne trafikkmengden på Kinas indre vannveier er den største i verden, og effektiviteten og lønnsomheten fortsetter å øke. Ifølge rapporter utgjorde antallet elvefartøy i Kina i 2018 124 345 enheter. Men markedet er preget av lave kostnader og “Made in China”.

  I et kinesisk marked som nå ser etter grønnere løsninger anses norske underleverandører som høyst relevante og konkurransedyktige.,

  – Kina har som mål å bli karbonnøytrale innen 2060. Maritim sektor vil derfor måtte tilpasse seg disse målene, og må forvente at myndighetene stiller tøffere krav til bransjene over de neste årene. Jeg tror derfor det er et godt tidspunkt for norske teknologileverandører å satse i Kina, forklarer Johansen.

  Jotun har et veldig godt fotfeste i det kinesiske markedet. Noe av bakgrunnen for suksessen er selskapets vilje til å investere i innovasjon, hvilket er kritisk for å kunne levere produkter av høy kvalitet, som samtidig følger stadig strengere miljøkrav.

  Morten Sten Johansen fra Jotun
  Forventningsfull: Morten Sten Johansen er Regional Marine Director, i Nordøst-Asia i Jotun, har store forventninger til fremtiden. Foto: Jotun

  God anseelse

  Denne høsten lanserte Innovasjon Norge en satsing på å vise frem grønne norske maritime løsninger overfor nøkkelaktører i kinesisk næringsliv. Norsk leverandørindustri i Kina har allerede god anseelse hos kinesiske kunder.

  – Nye bedrifter som kommer inn i Kina vil kunne nyte godt av dette, men en kritisk suksessfaktor vil være at man først og fremst har en unik og konkurransedyktig teknologi. Dernest skal man finner en god partner som kjenner det kinesiske markedet, sier Johansen.

  Han tror mange undervurderer Kina som marked og noen ganger glemmer hvor stort landet og industrien faktisk er, både i volum og utstrekning. Kina er per i dag den største produsenten av varer som i all hovedsak eksporteres via sjøveien. I tillegg har Kina den største verftsindustrien for bygging av nye skip.

  Krever tålmodighet

  Som ny aktør kreves det derfor at man har finansiell ryggdekning og tålmodighet, samtidig som man må evne å operere i et samfunn som utvikler seg i et høyt tempo.

  – Kinesiske myndigheter stiller stadig strengere krav til industrien, og vi må derfor følge godt med og aller helst være i forkant, slik at vi raskt kan dekke de nye behovene. De som ikke evner dette, vil falle av lasset, tror Johansen.

   – Hvilke andre utfordringer tror du norske bedrifter kan støte på når de skal ta del i det grønne skiftet i kinesisk skipsfart? 

  – Maritim sektor i Kina er veldig konservativ. Dette henger sammen med at de største rederiene og verftene er statseide. Samtidig ser vi at de tvinges til å delta i det grønne skiftet og må forholde seg til ny teknologi. Kulturforskjell og språk vil også være en utfordring for nye bedrifter som vil inn i Kina. 

   

  Fakta om Grønn skipsfart i Kina:

  • En satsning fra Innovasjon Norge som skal øke den totale verdien av norsk eksport mot det grønne maritime markedet i Kina. 
  • Målet er å skape nye kommersielle muligheter. Dette gjøres gjennom markedsnære seminarer og nettverksarrangementer med lokale myndigheter, redere og verft.
  • Prosjektet vil også drive digital markedsføring av norsk industri mot et kinesisk publikum.
  • Satsingen er en del av programmet High Potential Opportunities (HPO), et eksportprogram der konkret etterspørsel i andre land styrer eksportsatsingene.