• EN
  • Logg inn
  • Innovasjonspartnerskap 2021

     Getty Images
    Getty Images

    Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. 

    I 2021 vil det være tre frister for å søke støtte til slike prosjekter:

    • 1. mars
    • 1. juni
    • 1. september

    Hvem kan søke?

    Offentlige virksomheter som forvalter samfunnsoppgaver, som kommuner og etater. Private aktører kan ikke søke denne ordningen.

    Hva tilbyr Innovasjon Norge i et innovasjonspartnerskap?

    • Finansiering, kompetanse og veiledning
    • En etablert samarbeidsmodell og et juridisk rammeverk for samarbeid med næringslivet
    • Tett kontakt og erfaringsdeling med andre offentlige aktører som satser på innovasjonssamarbeid med næringslivet

    Mer informasjon om hvordan du søker og oversikt over pågående prosjekter, finner du her.  

     

    Kontaktpersoner