• EN
 • Logg inn
 • Oppfordrer flere kvinnelige gründere til å søke EU-finansiering

   Unsplash
  Unsplash

  EU vil at flere kvinnelige gründere og kvinner i lederposisjoner i oppstartbedrifter skal søke finansiering fra Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon.

  Det europeiske innovasjonsrådet (EIC), som er del av verdens største program for forskning og innovasjon Horisont Europa, ønsker å ta en ledende og proaktiv rolle for å sikre flere kvinnelige gründere og toppledere innen teknologiske bedrifter.

  EIC har blant annet som mål at 40 prosent av bedriftene som søker finansiering til kommersialisering og skalering fra ordningen EIC Accelerator, og som inviteres til å pitche foran en jury i Brussel, skal være bedrifter ledet av kvinner. I tillegg utvider EIC begrepet "kvinneledet bedrift" til å ikke lenger kun omfatte CEO, men også andre roller i toppledelsen som CTO, CSO, og COO.

  - Mangelen på kvinnelige ledere i innovative vekstbedrifter er også en utfordring her i Norge. De tiltakene som Det europeiske innovasjonsrådet har igangsatt, er viktige bidragsytere for å øke tilgangen til kapital til gode prosjekter med kvinnelige gründere i førersetet i hele Europa - inkludert Norge, sier Ingelin Drøpping, divisjonsdirektør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.

  Samtidig lanseres Women TechEU, et nytt initiativ under ordningen europeiske innovasjonsøkosystemer (EIE). Dette initiativet skal bistå med finansering, coaching og akseleratortjenester til dypteknologi «deep tech»-bedrifter ledet av kvinner.

  Støtte til dypteknologibedrifter ledet av kvinner

  Støtte til opptil 50 dypteknologi «deep tech»-bedrifter i tidligstadium ledet av kvinner. Den kvinnelige søkeren må være grunnlegger eller medgrunnlegger av bedriften og ha en rolle i toppledelsen (CEO, CTO eller tilsvarende). Alle bransjer innenfor alle teknologiområder kan søke.

  Støtten består av et tilskudd til bedriften på EUR 75 000 som skal brukes til de første trinnene i innovasjonsprosessen, og til at bedriften vokser gjennom videreutvikling av forretningsplan og vekststrategi, markedsavklaringsaktiviteter, partner- og investorsøk og så videre.

  Søkere som vinner igjennom får også tilbud om coaching og mentortjenester, samt mulighet til å delta i en rekke kompetansehevende og nettverksbyggende arrangementer i Europa.

  Utlysningen er åpen for søknader her. Frist for å søke er 10. november 2021.

   

  Kvinner i dypteknologibedrifter

  Kvinner er fortsatt underrepresentert i toppledelsen i teknologiske oppstartbedrifter i Europa. Særlig innen dypteknologi «deep tech»-bedrifter som utvikler forskningstunge teknologier med kostnadskrevende utviklingsløp, finner vi betydelig færre kvinner i toppledelsen som henter kapital til utvikling og vekst. Samtidig står dypteknologibedrifter for over en fjerdedel av det europeiske økosystemet for oppstartbedrifter og er for tiden verdsatt til 700 milliarder euro.

   

  EIC Accelerator – tilskudd og egenkapital til kommersialisering og vekst

  EIC Accelerator er tilgjengelig for innovative små og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner og stort vekstpotensial. Ordningen består av tilskudd på inntil 2,5 millioner euro og mulighet for egenkapitaltilskudd på inntil 15 millioner euro. EIC Accelerator er i hovedsak tematisk helt åpent og retter seg mot enkeltbedrifter.

  Innovasjon Norge er nasjonalt kontaktpunkt for ordningen og kan være med å bistå i søknadsprosessen og forberedelser til pitching foran en jury i Brussel.

   

   

   

  Du kan også kontakte