Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Spår store muligheter for norske bedrifter i Kina

  Stort containerskip på vei inn i havn i Kina
  Getty Images

  Maritim sektor i Kina skal omstilles i grønn retning. Det betyr muligheter for norsk næringsliv. 

  I september 2021 kunngjorde den kinesiske presidenten Xi Jinping at Kina har ambisjoner om karbonnøytralitet innen 2060.

  – Dette vil bety at aktører innen innovasjon og grønn energi, havvind og hydrogen kan se økte muligheter i Kina, sier en forventningsfull Therese Trulsen, leder av Norwegian Business Association China (NBA).

  Therese Trulsen, leder av Norwegian Business Association China
  – Den kinesiske satsingen på grønne løsninger kommer blant annet til uttrykk gjennom tilgjengelige subsidier, nye prosjekter, og økt markedsadgang, forteller Therese Trulsen, leder av Norwegian Business Association China (NBA) og Wikborg Reins Shanghai-kontor.Foto: Wikborg Rein

  Trulsen leder i tillegg advokatfirmaet Wikborg Reins Shanghai-kontor, og har omfattende erfaring med tilrettelegging og bistand til norske selskaper som på ulike måter handler med Kina.

  – Den kinesiske satsingen på grønne løsninger kommer blant annet til uttrykk gjennom tilgjengelige subsidier, nye prosjekter, og økt markedsadgang, forteller Trulsen.

  Hun ser lyst på norske selskapers muligheter i verdens største marked.

  Omstilling i Kina

  Oversikten over Kinas femårsplan for 2021–25, som ble offentliggjort i mars 2021, bekrefter at et grønt skifte er i anmarsj i Kina. Som et minimumsmål vedtok FN-organet Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) tidligere i år å halvere den globale skipsfartens klimagassutslipp innen 2050. Kinesisk støtte til dette vedtaket var viktig.

  Landet har i flere tiår vært viktig for norsk maritim sektor, og norske maritime selskaper er fremdeles aktive innen vanlig skipsbygging, leveranse av maritimt utstyr, ingeniørtjenester og andre relaterte tjenester i Kina.

  – Vi ser likevel at det er en omstilling i sektoren og en dreining som følge av det grønne skiftet, slår Trulsen fast.

  Dette er viktige samarbeid som muliggjør handel mellom to land på hver sin side av verden. Kina har allerede bestemt seg for å ikke investere i utenlandsk kull. Det er en holdning som understreker den aktive rollen Kina nå tar i det grønne skiftet.

  Bærekraftsrapportering

  Krav til bærekraftsrapportering vil kunne skape en effekt der investeringer vris mot markeder og selskaper som prioriterer bærekraft og har gode rapporteringsrutiner. Dette kan gjøre det kinesiske markedet mindre attraktivt på kort sikt, da det så langt ikke stilles denne type krav til kinesiske virksomheter.

  Hvilken posisjon Kina ønsker å ta i det globale, grønne skiftet, og hvilke virkemidler de tar i bruk for å oppnå dette, har med andre ord betydning for hvordan markedet utvikler seg og hvor kapitalstrømmene flyter.

  – Norske selskaper bør derfor være oppmerksomme på disse mekanismene når de vurderer å handle med eller fra Kina, eller å legge sin produksjon til Kina. Graden av Kinas implementering av verktøy for å håndtere klima- og bærekraftutfordringer, vil kunne få betydning for tilgang og etterspørsel fra blant annet det europeiske markedet, sier hun. 

  Femårsplan

  I større grad enn andre land påvirkes næringslivets muligheter i Kina av evnen til å etterleve politiske initiativ.

  – Vi anbefaler derfor alle norske aktører å ha et bevisst forhold til Kinas gjeldende femårsplan. Eksempelvis vil Kinas fokus på å bli karbonnøytralt trolig medføre økte muligheter innenfor tilgrensende sektorer, understreker Trulsen.

  Kina er verdens nest største økonomi. Veksten i Kina under pandemien har vært sterk, og svært få andre land kan vise til tilsvarende vekst i samme periode.

  – Det er klare målsettinger om videre vekst, og Verdensbanken legger til grunn at Kina vil bli verdens største økonomi innen 2030, sier hun.

  Å aktivt velge å ikke forholde seg til muligheter i Kina, fremstår derfor som lite hensiktsmessig på både kort og lang sikt, mener Trulsen.

  Verdens største

  Rolf Almklov leder de to kontorene Innovasjon Norges har i Kina, henholdsvis i Beijing og Shanghai. Han mener Kina er et marked som bør utforskes, også av norske bedrifter. Men det er viktig med grundig forarbeid, slik at man har et mest mulig realistisk bilde av mulighetene før man bestemmer seg for å satse.

  Rolf Almklov
  Rolf Almklov leder de to kontorene Innovasjon Norges har i Kina, henholdsvis i Beijing og Shanghai.Innovasjon Norge

  Innovasjon Norge arbeider med å identifisere mulighetsområder, og kan også gi støtte til bedrifter som vil satse.

  – Vi bistår norske selskaper med ulike behov innen mange områder. Det kan gjelde bistand i valget av gode kinesiske partnere for import og distribusjon, eller innhenting av informasjon om ulike markedssegmenter, forretningskultur eller andre forhold knyttet til selskapsetableringer i Kina, forklarer Almklov.

  Kina er i dag verdens største eksportør, med transport til havs og på vannveier som viktigste transportmåte.  Kina har dessuten en stor innenlands maritim trafikk, både på de store elvene og langs kysten. Her er Kinas politikk for å redusere nasjonale klimautslipp også gjeldende for sjøtransport.

  – At Kina også er verdens største skipsprodusent er viktig, også med tanke på mulighetene for norske leverandører av miljøvennlige løsninger for verftsindustrien, sier Almklov.

  Rett tidspunkt er nå

  - Det kinesiske markedet er ikke så ulikt andre markeder, mener Almklov.

  Skal en ha muligheter her, må en ha produkter som er på høyde kvalitetsmessig og teknologisk. At den kinesiske økonomien fortsatt evner å vokse er dessuten viktig.

  – For norsk næringsliv, som i stor grad levere innsatsfaktorer i industriproduksjon, er det selvsagt viktig at Kina klarer å opprettholde rollen som en stormakt innen vareproduksjon, sier Almklov.

  I tillegg kommer mulighetene som oppstår for norske eksportører av ferdigvarer fordi kjøpekraften blant mange kinesere øker, og fordi mange kinesiske forbrukere foretrekker importerte varer.

  – Slike vurderinger kan vi i Innovasjon Norge Kina bidra med. Vi hjelper også med å finne solide kinesiske partnere. Samtidig kan vi råd om hvorvidt det er riktig tidspunkt for å satse i Kina, sier han.

   

  Fakta om Grønn skipsfart i Kina:

  • En satsning fra Innovasjon Norge som skal øke den totale verdien av norsk eksport mot det grønne maritime markedet i Kina. 
  • Målet er å skape nye kommersielle muligheter. Dette gjøres gjennom markedsnære seminarer og nettverksarrangementer med lokale myndigheter, redere og verft.
  • Prosjektet vil også drive digital markedsføring av norsk industri mot et kinesisk publikum.
  • Satsingen er en del av programmet High Potential Opportunities (HPO), et eksportprogram der konkret etterspørsel i andre land styrer eksportsatsingene.