Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Videreføring av støtte til store publikumsåpne arrangementer

  Stort åpent arrangement med masse mennesker
  Unsplash

  Regjeringen viderefører «Støtteordning for store publikumsåpne arrangement.» Den vil gjelde for arrangementer som ble eller blir avlyst eller nedskalert i perioden fra 1. desember 2021 til 31. mars 2022.

  Formålet med å gi økonomisk støtte er å bidra til at aktiviteten knyttet til store, publikumsåpne arrangementer av regional eller nasjonal verdi, inkludert messer og matfestivaler, kan gjenopptas så fort begrensningene i antall deltakere som følge av covid-19 blir opphevet.

  Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet jobber med å utarbeide retningslinjer for denne videreføringen, og Innovasjon Norge vil publisere en utlysning så snart alle formaliteter er på plass. Det er ventet at en søknadsfrist for ordningen vil være i mai 2022.

  Kontaktperson: Knut Perander, knut.perander@innovasjonnorge.no, telefon: 992 57 726.