• EN
 • Logg inn
 • Videreføring av støtte til store publikumsåpne arrangementer

   Unsplash
  Unsplash

  Regjeringen viderefører «Støtteordning for store publikumsåpne arrangement.» Den vil gjelde for arrangementer som ble eller blir avlyst eller nedskalert i perioden fra 1. desember 2021 til 31. mars 2022.

  Formålet med å gi økonomisk støtte er å bidra til at aktiviteten knyttet til store, publikumsåpne arrangementer av regional eller nasjonal verdi, inkludert messer og matfestivaler, kan gjenopptas så fort begrensningene i antall deltakere som følge av covid-19 blir opphevet.

  Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet jobber med å utarbeide retningslinjer for denne videreføringen, og Innovasjon Norge vil publisere en utlysning så snart alle formaliteter er på plass. Det er ventet at en søknadsfrist for ordningen vil være i mai 2022.

  Kontaktperson: Knut Perander, knut.perander@innovasjonnorge.no, telefon: 992 57 726.