Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • 24 bedrifter får 22,7 millioner fra STUD-ENT

  Bilde av en robot-modell
  Modell av robot som kan fjerne groe på skrog og redusere drivstofforbruk klimagassutslipp uten å skade økosystemer.Foto: Norsjor

  Innovasjon Norge har tildelt penger gjennom STUD-ENT-ordningen til 24 bedrifter ved studiesteder i hele landet. Til sammen mottar de 22,7 millioner kroner.

  Studentprosjekter med stor spredning i aktivitet og tema

  - Mange av disse prosjektene holder så høy kvalitet at vi kunne ha vært med på å finansiere dem uansett, sier Frode Braadland i Innovasjon Norge. - Vi er imponert og svært fornøyd med kvaliteten på prosjektene. Noen av dem er blant de beste gründerprosjektene vi i Innovasjon Norge har sett i år, fortsetter Braadland, som er hovedansvarlig for ordningen. - Og slik bør det være. Vi er avhengig av nye bedrifter, bygget på kunnskap, som kan skape nye, attraktive arbeidsplasser her i landet. Studententreprenørskap er viktig for å få til den fornyelsen av næringslivet som landet vårt trenger.

  De 24 prosjektene som får inntil en million kroner i støtte er:

  Nexro AS (NHH): 1.000.000 kr

  Einer V2 AS (NMBU): 900.000 kr

  CultureBlue AS (Nord Universitet): 1.000.000 kr

  Favn Software AS (NTNU): 1.000.000 kr

  Arealize AS (NTNU): 1.000.000 kr

  Bevart AS (NTNU): 1.000.000 kr

  Cleaner Green AS (NTNU): 1.000.000 kr

  Effisense AS (NTNU): 900.000 kr

  Ei Solutions AS (NTNU): 1.000.000 kr

  Enernite AS (NTNU): 400.000 kr

  Enve AS (NTNU): 1.000.000 kr

  Hoel Consulting (NTNU): 1.000.000 kr

  Osirion AS (NTNU): 900.000 kr

  Solstorm Rocket Propulsion (NTNU): 900.000 kr

  Tycho Space Technologies AS (NTNU): 1.000.000 kr

  Vriml AS (NTNU): 950.000 kr

  Tiny Workers AS (OsloMet): 1.000.000 kr

  Norsjor AS (UiA): 900.000 kr

  Pleco AS (UiA): 907.000 kr

  Pure Lobster AS (UiB): 900.000 kr

  Nupep AS (UiO): 1.000.000 kr

  Zimmer Digital AS (UiO): 1.000.000 kr

  Abdera AS (UiT): 1.000.000 kr

  Woid AS (UiT): 1.000.000 kr

  Synkende interesse for å starte bedrift skaper bekymring

  I årets Innovasjonstale uttrykte administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli, bekymring over at undersøkelser om gründerskap slik som Global Entrepreneurship Monitor, viser at interessen blant unge for å starte egen bedrift går ned i Norge. Haugli legger vekt på at det er viktig med gode prosjekter fra studentene.

  - Mange av studiestedene jobber aktivt med entreprenørskap og har et bredt samarbeid med andre aktører. Det gir resultater og bidrar til det mangfoldet i næringslivet som vi må utvikle og styrke, sier Haugli.

  Innovasjon Norge hjelper bedriftene videre

  Dette er første gang Innovasjon Norge har ansvaret for STUD-ENT. Flere av prosjektene som ikke nådde opp i konkurransen er allikevel blitt kunder hos Innovasjon Norge. De har fått tilskudd til å avklare markedet via vekst- og gründersenteret, slik at de kan utvikle ideen videre. Det er i tråd med Nærings- og fiskeridepartementets formål med å flytte STUD-ENT fra Forskningsrådet til Innovasjon Norge. Da kan rådgiverne i Innovasjon Norge se søknadene fra studentene i sammenheng med andre ordninger, og følge prosjektene og bedriftene videre.

  En million kroner til de beste prosjektene

  STUD-ENT er til for nyutdannede studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studier. Studentene må nærme seg avslutningen av en mastergrad eller nylig ha avsluttet utdanningen, og de må ha etablert et aksjeselskap. Kjerneteamet i selskapet skal bestå av studenter eller nyutdannede, som må eie minst 80 prosent av selskapet.

  Prosjekter som når opp kan få dekket alle sine godkjente interne og eksterne kostnader, med inntil en million kroner.

  Mer informasjon og kontaktinformasjon

  Om STUD-ENT og Innovasjon Norges øvrige tilbud finner du her.

  Innovasjon Norges artikkel om interessen for å starte bedrift blant unge finner du her.

  GEM-rapporten kan du lese her.